Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier over actuele gebeurtenissen, de achtergrond van onze kerk en haar geschiedenis.

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Rekeningnummers

Overweegt u een gift, of heeft u bijvoorbeeld door omstandigheden de collecte gemist? We ontvangen uw donatie graag via onderstaande IBANs. Vermeld daarbij eventueel een specifiek doel. Alvast hartelijk dank!

College van Kerkrentmeesters
voor instandhouding van de erediensten, onderhoud gebouwen, etc.
IBAN: NL16 RABO 0315 1510 21

College van Diakenen
voor instandhouding van het diaconaal werk, zowel in eigen gemeente, plaatselijk, landelijk als wereldwijd
IBAN: NL22 RABO 0315 1068 75

Steunfonds Roemeniƫ
specifiek voor hulp in de vorm van voedselpakketten en medicijnen voor de allerarmsten in onze zustergemeente in Hodod
IBAN: NL74 RABO 0315 1597 74

 

 

Project 10 27

De naam van het diaconale programma Project 10 27 verwijst naar Lukas 10 vers 27, waar Jezus oproept om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. We leren van Hem om Zijn liefde niet alleen met de mond, maar ook in daden te belijden. In navolging van Jezus heeft een christelijke gemeente zorg voor mensen om haar heen, dichtbij en ver weg.

www.project1027.nl

 

IZB

De IZB, vereniging voor zending in Nederland, is een missionaire dienstverlener: ze helpen kerkelijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland bij het vervullen van hun missionaire roeping. Want het is hun verlangen dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem navolgen.

www.izb.nl

 

De Herberg

Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen.

www.pdcdeherberg.nl