Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier over actuele gebeurtenissen, de achtergrond van onze kerk en haar geschiedenis.

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Pasen: vier het feest mee!

Pasen met de Hervormde Gemeente Heteren - vier het feest meeDe veertigdagentijd is over de helft. Nog even en we vieren het Paasfeest! Vier je mee? Lees hieronder hoe en waar dat kan. Welkom, namens de opgestane Heer!

Vol ontzag en diepe verwondering gedenken we hoe de straf, die ons de vrede aanbrengt, op Jezus neerkwam. Hoe het Zijn striemen zijn, die ons genezing brengen, zoals Jesaja 53 het zegt. Jezus, het Lam van God, wast ons met Zijn eigen bloed schoon van schuld en straf. Wie in Hem gelooft, is voor eeuwig vrij en deelt nu al in het eeuwige léven!

Want wij hoeven Jezus niet te zoeken in het graf, bij de doden (Luk. 24). Hij triomfeerde over de dood. De steen voor het graf moest weer worden weggerold, want Jezus leeft! En wie in Hem gelooft, staat met Hem op tot in eeuwigheid zegt Romeinen 6! Daarmee is Pasen misschien wel het absolute hoogtepunt van het jaar. Herdenkt en viert u mee? Vol ontzag, verwondering én blijdschap.

Dinsdag 16 april: Paasviering
De drie kerken van Heteren organiseren samen een viering met als thema 'Sta op! Een morgen ongedacht'. Na de viering is er een gezamelijke broodmaaltijd. Alle bewoners uit Liefkenshoek én andere belangstellingen van harte welkom!
Locatie: Liefkensplein in Liefkenshoek
Aanvang: 17:00u

Donderdag 18 april: bezinningsbijeenkomst
Een moment van bezinning in de stille week, aan de hand van het lijdensevangelie en passiemuziek. Tussendoor zingen we met elkaar liederen. De bijeenkomst duurt ongeveer een half uur.
Locatie: Vluchtheuvel
Aanvang: 19:30u

Goede Vrijdag 19 april: kerkdienst
We lezen de zeven kruiswoorden, steeds afgewisseld met korte meditaties en de zeven verzen van gezang 177. We staan stil bij de Here Jezus, Die in Zijn lijden tot ons spreekt en we vieren (zowel in de kerk als in Liefkenshoek) de maaltijd van brood en wijn, totdat Hij komt.
Locatie: kerk en Liefkenshoek
Aanvang: 19:30u

Eerste Paasdag 21 april: kerkdienst
Jezus leeft! Samen vieren we Jezus' opstanding en brengen we de opgestane Heer de glorie in een feestelijke kerkdienst, waaraan het gemeentekoor haar medewerking verleent en diverse muzikanten voor de begeleiding zorgen!
Locatie: kerk
Aanvang: 10:00u

Eerste Paasdag 21 april: kerkdienst
Nog een moment om de opgestane Heer te loven en te prijzen, en stil te staan bij het grote wonder van Pasen!
Locatie: kerk
Aanvang: 18:30u

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem contact met ons op.

 

Pasen met de Hervormde Gemeente Heteren - vier het feest mee