Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier alle mogelijke (algemene) informatie aangaande onze gemeente!

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Beleidsvoornemens 2022-2025

Algemeen
 • Appellerend en stimulerend onderwijs om het evangelie niet alleen aan te horen, maar de boodschap vooral uit te leven
 • Meer gemeenteleden betrekken bij kringen, onderlinge saamhorigheid versterken
 • Toerusting kerkenraad en gemeente: ds. Van Andel (‘De aantrekkelijke gemeente’), gemeenteavond Israël(reis)
 • Catechese: bekwame (en liefst jonge) gemeenteleden blijven inschakelen om predikant te ondersteunen
 • Verder onderzoeken naar mogelijkheden voor samenwerking in jeugdwerk met andere kerken
 • Een persoon zoeken voor jongvolwassenen die een klik met hen heeft, contact met hen onderhoudt
 • Herstart samenkomst tieners in de Vluchtheuvel op zondagavond; samen eten en aansluitend een kerkdienst zo mogelijk op hen afgestemd
 • Pastoraat; het omzien naar elkaar blijven stimuleren en aanstellen van bezoekmedewerkers ter ondersteuning en aanvulling van ouderlingen in hun huisbezoeken
 • Aandacht en promoten van gebedssamenkomsten (o.m. gebedskring, -wandeling, Week van Gebed) als onmisbaar onderdeel van het gemeente zijn
 • Naast onderhouden van alle bestaande momenten van verbondenheid ook het samen eten aanmoedigen (potluck-maaltijd)
 • Toeleggen op gastvrijheid voor nieuwe gasten in de gemeente en onderling elkaar uit te nodigen, kerkopenstelling enkele zaterdagochtenden
 • Onderzoeken naar mogelijkheden van toerusting gemeentebreed, om een missionaire gemeente te zijn: Focus (van de IZB), Alphacursus, zichtbaar zijn in Heteren
 • Het houden van voorlichtingsavonden en evt. een Michacursus aanbieden
Diaconaat
 • De banden met de personen en projecten waar wij een bijzondere band mee hebben, warm houden door regelmatig een diaconaal project te organiseren. Onze gedachten gaan hierbij uit naar het organiseren van een gemeentereis.
 • Meer betrokkenheid te krijgen bij hulp in eigen/nabije gemeente. Dit is tweeledig: meer betrokkenheid door wellicht actief andere communicatiemiddelen in te zetten zoals sociale media. Daarnaast (en mogelijk daardoor) een beter beeld krijgen waar we in eigen of nabije gemeente hulp (financieel of handjes) kunnen bieden. Daarover doordenken, wellicht begint het bij meer en betere communicatie naar gemeente van wat we doen, en waar men kan helpen/gevraagd wordt te helpen.
Beheer
 • Als gemeente willen we zorgen voor een toekomstbestendige (financiële) situatie. Praktisch willen we eenvoudiger werken door middel van standaard (boekhoud)pakketten.
 • Daarnaast is de veiligheid van de gemeente een belangrijk aandachtspunt en daarvoor willen we een werk-groep BHV (bedrijfshulpverlening) in het leven roepen.
 • Vanwege een toenemende vereiste van een veilige omgeving willen wij actief meewerken aan ‘Veilig jeugdwerk’ door Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), vertrouwenspersonen en procedures en richtlijnen toe te passen binnen ons jeugdwerk.