Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier over actuele gebeurtenissen, de achtergrond van onze kerk en haar geschiedenis.

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Formulieren

Bij de bediening van de sacramenten gebruiken we een formulier, om hier uitleg bij te geven. Voor de bediening van de Heilige Doop is gekozen voor de hertaling van het klassieke doopformulier. Voor de bediening van het Heilig Avondmaal is deze gevonden in het verkorte avondmaalsformulier nummer vier uit het dienstboek van de Nederlands Hervormde Kerk.

>> formulier bij de bediening van het Heilig Avondmaal
>> formulier bij de bediening van de Heilige Doop