Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier alle mogelijke (algemene) informatie aangaande onze gemeente!

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Formulieren

Als er bijzondere, 'officiële' dingen gebeuren in de dienst, gebruiken we hieromtrent vaak formulieren. Deze geven enerzijds een beknopte uitleg en anderzijds een opzet voor het verloop van deze bijzondere gebeurtenissen. Hieronder de belangrijkste formulieren die we gebruiken.

Voor de bediening van de Heilige Doop is gekozen voor de hertaling van het klassieke doopformulier. Voor de viering van het Heilig Avondmaal is deze gevonden in het verkorte avondmaalsformulier nummer vier uit het dienstboek van de Nederlandse Hervormde Kerk. Voor het bevestigen van bezoekmedewerkers hebben we de 'orde voor de inleiding in een bediening' (uit het dienstboek) hierop toegespitst.
 

>> formulier bij de bediening van het Heilig Avondmaal

>> formulier bij de bediening van de Heilige Doop

>> formulier voor de bevestiging van bezoekmedewerkers