Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier over actuele gebeurtenissen, de achtergrond van onze kerk en haar geschiedenis.

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Identiteit

In Johannes 4:14 zegt Jezus Christus tegen de Samaritaanse vrouw: ‘Wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.’ Het water waar Jezus Christus over spreekt staat symbool voor alle zegen die God geeft. Die zegen omvat onder andere de vergeving van onze zonden, de vernieuwing van ons leven, genadegaven en het uitzicht op een eeuwig leven met God. Jezus Christus is de Bron van al die zegeningen. Zijn dood en opstanding hebben dit allemaal mogelijk gemaakt voor iedereen die in Hem gelooft. Zo lest Jezus de dorst van mensen naar God en naar het ware leven. Als Hervormde Gemeente Heteren willen wij dicht bij die bron blijven: Jezus Christus. Daarom laten wij ons in alles wat wij doen als gemeente leiden door de Bijbel. Wij zien dat als Gods Woord waardoor de Heilige Geest ons de wil van God met ons als gemeente laat kennen.

De zondagse eredienst in het bijzonder en het gemeenteleven in het algemeen staan in dienst van de opbouw van de relatie met God. Daarbij hoort kennisoverdracht zodat wij God beter en dieper leren kennen, en gevoed worden in het geloof. Onmisbaar is ook de geloofsopvoeding over hoe die relatie aangegaan en in stand kan worden gehouden. Christelijke begrippen waar wij als gemeente veel waarde aan hechten zijn: bekering, liefde en genade, vergeving en vernieuwing. Hiermee zien wij onszelf staan in de reformatorische traditie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen de Protestantse Kerk in Nederland behoren wij tot de rechterflank. Het traditioneel open hervormde karakter van de gemeente wordt verrijkt door een evangelische bijklank, die zich o.a. uit in aandacht voor een persoonlijke keuze voor Jezus Christus. Wij vinden het positief om als koersvast en Bijbelgetrouw bekend te staan.

Onze identiteit kan ik de volgende punten worden samengevat.
1.    Wij geloven dat God altijd de eerste is in ons bestaan.
2.    Jezus Christus en Zijn reddende werk hebben bij ons een centrale plaats.
3.    De Bijbel is voor ons het Woord van God en de enige norm en bron voor ons gemeenteleven.
4.    Het christelijk geloof is voor ons een persoonlijke relatie met God.
5.    De gemeenschap van Heteren is waar wij geroepen zijn om van het evangelie te getuigen.
6.    Binnen onze gemeente wordt er ruimte geboden aan een verscheidenheid aan geloofsbelevingen.

In de inleiding van dit beleidsplan staat dat wij ons tot doel hebben gesteld om de overvloed van Gods levende water vruchtbaar te maken voor het gemeenteleven. Daarvoor is voortdurend onderhoud nodig, net zoals aan de waterwegen rond de Betuwe. Waar zijn de kansen en waar zitten de knelpunten voor ons als gemeente? Wij ervaren Gods zegen over ons gemeenteleven in veel zaken. Wij kijken met dankbaarheid terug op hoe Hij ons in de afgelopen periode heeft geleid. Als gemeente hebben wij een vaste kern die met elkaar meeleeft en waarop door de kerkenraad een beroep kan worden gedaan voor het organiseren en bijwonen van de gemeenteactiviteiten. Wij zijn als gemeente gezegend met een aanzienlijk aantal kinderen en een goed lopende kindernevendienst. Er is een groot aantal kringen die bezocht kan worden door gemeenteleden, en het aanbod is divers. Wij kunnen als gemeente mede invulling geven aan christelijke activiteiten in Zorgcentrum Liefkenshoek. De Hervormde Gemeente Heteren biedt de ruimte voor christenen om elkaar te ontmoeten in het geloof in Jezus Christus. De gemeenteleden vullen elkaar daarin aan en zo bouwt de gemeente zichzelf op door de liefde. Aan de andere kant zijn er ook zorgen. De kern van de gemeente is klein en het kerkbezoek het kerkbezoek wisselt zonder dat daar direct een reden voor is aan te wijzen. Mogelijkheden zien wij vooral in het bevorderen van geestelijke groei. De kern van de gemeente kan verder uitgebreid worden door de relatie met God te verdiepen. Hierbij hoort het formuleren van een identiteit die Bijbels is en waar de gemeente zich in kan herkennen en waar omheen zij God en elkaar kan ontmoeten.