Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier over actuele gebeurtenissen, de achtergrond van onze kerk en haar geschiedenis.

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Archief online diensten via YouTube

Zondag 7 november 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Gezang 1:1 en 2 God heeft het eerste woord
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Gezang 1:3 en 4 God heeft het laatste woord
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 328 Here Jezus, om Uw woord
 • Gebed
 • Lezing: Psalm 139:1-12
 • Lied: Psalm 139:1, 2 en 4 (OB) Niets is, o Oppermajesteit
 • Lezing: 1 Johannes 3:11-24
 • Lied: Gezang 289:1, 2 en 5 Morgenglans der eeuwigheid
 • Verkondiging over 1 Johannes 3:20
 • Lied: Op Toonhoogte 264:1, 2 en 5 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 396 Kroon Hem met gouden kroon
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 31 oktober 2021 10:00u - ds. M. Roelofse (denk om de wintertijd!)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 92:1 en 2 (NB) Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men den HERE prijst
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 144:1 en 4 (NB) Gezegend zij de HEER, Die t' allen tijde
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Op Toonhoogte 243 Heer, ik kom tot U
 • Gebed
 • Lezing: 1 Samuël 28
 • Lied: Psalm 86:4 en 5 (OB) 'k Ben gewoon, in bange dagen
 • Verkondiging over 'Krachten en machten...'
 • Lied: Op Toonhoogte 179:1 en 2 Een vaste burcht is onze God
 • In memoriam
 • Lied: Op Toonhoogte 129 U zij de glorie, opgestane Heer!
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 304:1 en 2 God is getrouw, Zijn plannen falen niet
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 24 oktober 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen (viering Heilig Avondmaal)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 65:1 (OB) De lofzang klimt uit Sions zalen
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 65:2 (OB) Een stroom van ongerechtigheden
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 328 Here Jezus, om Uw woord
 • Openingsgebed
 • Lezing: Markus 9:14-29
 • Lied: Gezang 90:1, 2 en 11 Is God de Heer maar voor mij
 • Preek over Markus 9:23-24
 • Orgelspel en voorbereiding avondmaalsviering
 • Lied: Gezang 358:1 en 2 Genadig Heer, Die al mijn zwakheid weet
 • Viering Heilig Avondmaal
 • Lied: Gezang 358:6 U wil ik danken, grote Levensvorst
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 115:1, 2 en 4 Ik wil zingen van mijn Heiland
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 17 oktober 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen (voorbereiding Heilig Avondmaal)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 130:1 en 2 (OB) Uit diepten van ellenden
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 130:3 en 4 (OB) Ik blijf den HEER' verwachten
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 86:1, 9 en 10 De wereld is van Hem vervuld
 • Gebed
 • Lezing: Psalm 130
 • Lied: Gezang 291 Nooit kan 't geloof te veel verwachten
 • Verkondiging over Psalm 130:5 en 6
 • Lied: Op Toonhoogte 389 Wij gaan op weg met brandend hart
 • Voorbereiding avondmaalsviering
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 395 Jezus leeft in eeuwigheid
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 10 oktober 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 150:1 (OB) Looft God, looft Zijn Naam alom
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 150:2 en 3 (OB) Looft God met bazuingeklank
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 328 Here Jezus, om Uw woord
 • Gebed
 • Lezing: Openbaring 1:9-20
 • Lied: Gezang 476:1, 4 en 5 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen
 • Verkondiging over Openbaring 1:11
 • Lied: Op Toonhoogte 264:1, 2 en 5 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 396 Kroon Hem met gouden kroon
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 3 oktober 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen - Israëlzondag


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 122:1 (OB) Ik ben verblijd, wanneer men mij
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 122:3 (OB) Dat vreed' en aangename rust
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 326:1 en 5 Een rijke schat van wijsheid
 • Gebed
 • Lezing: Zacharia 8:18-23
 • Lied: Psalm 87:3, 4 en 5 (OB) De Filistijn, de Tyriër, de Moren
 • Verkondiging over Zacharia 8:23
 • Lied: Gezang 23 Het zal zijn in het laatste der tijden
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 225:1, 4 en 5 Door de wereld gaat een woord
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 26 september 2021 10:00u - ds. C. van Andel


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 33:2 en 8 (NB) Zingt al wie leeft van Gods genade
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Op Toonhoogte 241 Door Uw genade, Vader
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 481:1 en 4 O grote God Die liefde zijt
 • Gebed
 • Lezing: 2 Korinthe 11:30-31, 12:1-10
 • Lied: Psalm 27:7 (OB) Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
 • Verkondiging over '3xG', nav 2 Korinthe 12:9a
 • Lied: Psalm 103:1 en 5 (NB) Zegen, mijn ziel, de grote Naam des HEREN
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 189 Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 19 september 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 19:1 (OB) Het ruime hemelrond
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 19:3 (OB) God heeft voor 't grote licht
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 19:4 (OB) Des HEEREN wet nochtans
 • Gebed
 • Lezing: Handelingen 20:1-12
 • Lied: Gezang 460:1, 3 en 4 Loof de Koning, heel mijn wezen
 • Verkondiging over Handelingen 20:12
 • Lied: Op Toonhoogte 190:1, 2 en 3 Heer, U bent mijn leven
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 327 Machtig God, sterke Rots
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Startzondag 12 september 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen - 'Thuis bij God'


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 118:1 (OB) Laat ieder 's HEEREN goedheid loven
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 118:3 (OB) Ik werd benauwd van alle zijden
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 118:11 (OB) De steen, dien door de tempelbouwers
 • Gebed
 • Lezing: 1 Petrus 2:1-10
 • Lied: Gezang 295:1 en 3 Aan de deur van 's harten woning
 • Verkondiging over 1 Petrus 2:4-5
 • Lied: Gezang 303:1, 4 en 5 De ware kerk des Heren
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 159 Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 5 september 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 42:1 (OB) 't Hijgend hert, der jacht ontkomen
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 42:7 (OB) O mijn ziel, wat buigt g' u neder
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 25:2 (OB) HEER', ai, maak mij Uwe wegen
 • Gebed
 • Lezing: Leviticus 1:1-9 en Romeinen 12:1-2
 • Lied: Gezang 377:3 en 5 Laat ons de Here / danken en eren
 • Verkondiging over Romeinen 12:1-2
 • Lied: Gezang 437 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 111 Geprezen zij de Heer, Die eeuwig leeft
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 29 augustus 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 27:5 (OB) Mijn hart zegt mij, o HEER', van Uwentwegen
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 27:7 (OB) Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 7:1 en 4 Het Woord dat u ten leven riep
 • Gebed
 • Lezing: Efeze 5:1-14
 • Lied: Gezang 295:1 en 3 Aan de deur van 's harten woning
 • Verkondiging over Efeze 5:8
 • Lied: Op Toonhoogte 379:1 en 3 Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 462:1 en 4 Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 22 augustus 2021 10:00u - ds. C.D. Zonnenberg


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Op Toonhoogte 141 Leid mij, Heer, o machtig Heiland
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 57:2, 5 en 6 (NB) Ik roep tot God, de heerser van 't heelal
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 43:3 en 4 (OB) Zend, HEER', Uw licht en waarheid neder
 • Gebed
 • Lezing: Exodus 2
 • Lied: Psalm 25:1, 2 en 4 (OB) 'k Hef mijn ziel, o God der goden
 • Verkondiging over Exodus 2:11-21
 • Lied: Op Toonhoogte 275 Heer, wees mijn gids
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 7:1, 2 en 5 De Heer is mijn Herder
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 15 augustus 2021 10:00u - ds. G. Bikker


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 84:1 en 3 (NB) Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Op Toonhoogte 352 God is getrouw, Zijn plannen falen niet
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 25:6 (NB) Wie heeft lust de HEER te vrezen
 • Gebed
 • Lezing: Jeremia 23:1-8
 • Lied: Psalm 62:1 en 5 (NB) Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
 • Verkondiging
 • Lied: Op Toonhoogte 295 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Psalm 138:1 en 3 (OB) 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 8 augustus 2021 10:00u - ds. J. van Rumpt


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Op Toonhoogte 259:1, 4 en 5 Mijn hart wacht stil op U, o Heer
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 84:1 en 3 (OB) Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Op Toonhoogte 243 Heer, ik kom tot U
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 20:1-16
 • Lied: Psalm 42:1 en 3 (NB) Evenals een moede hinde
 • Verkondiging over Mattheüs 20:16; "In het Koninkrijk van God geldt een andere norm"
 • Lied: Op Toonhoogte 182 Genade, zo oneindig groot
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 451:1 en 3 Alle roem is uitgesloten
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 1 augustus 2021 10:00u - ds. D. Verkuil


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 65:1 (OB) De lofzang klimt uit Sions zalen
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 111:1, 2 en 3 (OB) Looft, Hallelujah, looft den HEER'
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 111:4, 5 en 6 (OB) Hij heeft de kracht Zijns werks getoond
 • Gebed
 • Lezing: Romeinen 8:1-16
 • Lied: Op Toonhoogte 265:1 en 2 Abba, Vader, U alleen
 • Verkondiging over Romeinen 8:16
 • Lied: Psalm 33:11 (OB) Laat ons alom Zijn lof ontvouwen!
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 140:2, 3 en 6 Uw Naam is Trooster. Gij geleidt
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 25 juli 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 84:1 (OB) Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 84:6 (OB) Want God, de HEER', zo goed, zo mild
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 25:2 (OB) HEER', ai, maak mij Uwe wegen
 • Gebed
 • Lezing: Genesis 3:9-24
 • Lied: Gezang 128:1, 4 en 6 Kom tot ons, scheur de heem'len, Heer
 • Verkondiging over Genesis 3:22
 • Lied: Gezang 443 Liefde Gods die elk beminnen
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 395 Jezus leeft in eeuwigheid
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 18 juli 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 8:1 en 4 (OB) HEER', onze Heer', grootmachtig Opperwezen
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 8:5 en 6 (OB) Gij deedt hem wel een weinig tijds beneden
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 437 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
 • Gebed
 • Lezing: Genesis 2:18-25
 • Lied: Gezang 478:1, 3 en 7 Prijst des Heren machtig woord
 • Verkondiging over Genesis 2:18
 • Lied: Op Toonhoogte 327 Machtig God, sterke Rots
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 159:1, 2 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 11 juli 2021 10:00u - ds. H.F. Klok


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Op Toonhoogte 231:1 en 3 Hier in Uw heiligdom
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 122:1 (NB) Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 26:2 en 3 (OB) Beproef vrij, van omhoog
 • Gebed
 • Lezing: Psalm 84
 • Lied: Psalm 84:1 en 2 (OB) Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot
 • Verkondiging over Psalm 84:2-4; "Wat houd ik van Uw huis"
 • Lied: Psalm 43:4 (NB) Dan ga ik op tot Uw altaren
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 219 Zingt ten hemel toe
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 4 juli 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 116:1 (OB) God heb ik lief, want die getrouwe HEER'
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 116:11 (OB) Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Op Toonhoogte 498 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven
 • Gebed
 • Lezing: Jakobus 1:12-18
 • Lied: Gezang 465:1 en 5 Van U zijn alle dingen
 • Verkondiging over Jakobus 1:12
 • Lied: Op Toonhoogte 149 Groot is Uw trouw, o Heer
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 341:1 en 3 Gij hebt Uw woord gegeven
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 27 juni 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 66:1 (OB) Juich, aarde, juich met blijde galmen
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 66:4 (OB) Looft, looft den HEER' der legerscharen
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 25:6 (OB) Wie heeft lust den HEER' te vrezen
 • Gebed
 • Lezing: Genesis 12:1-4
 • Lied: Gezang 3:1 en 2 Uit Oer is hij getogen
 • Lezing: Lukas 19:1-10
 • Lied: Gezang 170:1, 2 en 6 Meester, men zoekt U wijd en zijd
 • Verkondiging over Lukas 19:9
 • Lied: Op Toonhoogte 202 Liefde was het, onuitputt'lijk
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 265:1 en 2 Abba, Vader, U alleen
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 20 juni 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen (viering Heilig Avondmaal)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 65:1 (OB) De lofzang klimt uit Sions zalen
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 65:2 (OB) Een stroom van ongerechtigheden
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 86:6 (OB) Leer mij naar Uw wil te hand'len
 • Openingsgebed
 • Lezing: Habakuk 3:2, 16-19
 • Lied: Gezang 223:1, 2 en 7 De aarde is vervuld
 • Lezing: Lukas 17:5-10
 • Lied: Gezang 50:1 en 7 O grote God, o goede Heer
 • Preek over Habakuk 3:19
 • Orgelspel en voorbereiding avondmaalsviering
 • Lied: Gezang 358:1 en 2 Genadig Heer, Die al mijn zwakheid weet
 • Viering Heilig Avondmaal
 • Lied: Gezang 358:6 U wil ik danken, grote Levensvorst
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 379:1 en 3 Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 13 juni 2021 10:00u - kand. J.F. Leeflang (voorbereiding Heilig Avondmaal)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 89:1 en 3 (OB) 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 89:8 (OB) Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Op Toonhoogte 241 Door Uw genade, Vader
 • Gebed
 • Lezing: Nehemia 8
 • Lied: Psalm 130:1 en 4 (OB) Uit diepten van ellenden
 • Verkondiging
 • Lied: Psalm 62:1 en 5 (NB) Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
 • Voorbereiding avondmaalsviering
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 473:1 en 10 Neem mijn leven, laat het, Heer
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 6 juni 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 25:4 (OB) 's HEEREN goedheid kent geen palen
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 25:5 (OB) Lout're goedheid, liefdekoorden
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 25:6 (OB) Wie heeft lust den HEER' te vrezen
 • Gebed
 • Lezing: Genesis 17:7-22
 • Lied: Op Toonhoogte 454:1 en 2 Abraham, Abraham
 • Verkondiging over Genesis 17:19-21
 • Lied: Gezang 481:1 en 3 O grote God Die liefde zijt
 • In memoriam
 • Lied: Gezang 293:1 en 2 Wat de toekomst brengen moge
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 327 Machtig God, sterke Rots
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 30 mei 2021 - ds. G.W. Piksen (doopdienst)


Liturgie
Klik hier voor de liturgie zoals hij op papier in de kerk wordt verstrekt.

 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 134:1 en 2 (OB) Looft, looft nu aller heren HEER'
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Op Toonhoogte 158 De God van de vrede
 • Lezing doopformulier
 • Lezing geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel
 • Lied: Gezang 333:1, 4 en 5 O Here God, - ons liefst verlangen
 • Gebed
 • Doopvragen
 • Bediening van de Heilige Doop
 • Lied: Psalm 134:3 (OB) Dat 's HEEREN zegen op u daal'
 • Dankgebed
 • Lezing: Psalm 103
 • Lied: Psalm 103:1 en 7 (OB) Loof, loof den HEER', mijn ziel, met alle krachten
 • Verkondiging
 • Lied: Op Toonhoogte 260 Nog voordat je bestond
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 44:1 en 3 Dankt, dankt nu allen God
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Eerste Pinksterdag 23 mei 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 87:1 en 2 (OB) Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastigheden
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 87:3 en 4 (OB) De Filistijn, de Tyriër, de Moren
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 119:6 (NB) O God, ik ben van harte zeer verblijd
 • Gebed
 • Lezing: Handelingen 2:1-13
 • Lied: Gezang 251 De wereld is gewonnen
 • Verkondiging over Handelingen 2:12b
 • Lied: Gezang 477 Geest van hierboven
 • In memoriam
 • Lied: Op Toonhoogte 149:2 Gij geeft ons vrede
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 159:1 en 2 Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 16 mei 2021 10:00u - ds. W.G. van den Top


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Gezang 234 Al heeft Hij ons verlaten
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 27:1 (OB) God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen?
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 27:6 (OB) Want, schoon ik zelfs van vader en van moeder
 • Gebed
 • Lezing: Lukas 19:11-28
 • Lied: Psalm 68:6 (NB) O stoet van wie het heil bevocht
 • Verkondiging over Lukas 19:13 - 'Wachten'
 • Lied: Gezang 235 In bidden en in smeken
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 250:1, 2 en 3 Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Hemelvaartsdag 13 mei 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 97:1 (OB) God heerst als Opperheer
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 97:5 (OB) Gans Sion was verheugd
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 231:1 en 4 Wij knielen voor Uw zetel neer
 • Gebed
 • Lezing: Handelingen 1:4-14
 • Lied: Op Toonhoogte 330 Majesteit, groot is Zijn majesteit
 • Verkondiging over Handelingen 1:11b
 • Lied: Gezang 230:1 en 2 Overwinnaar, grote Koning
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 44:1 en 3 Dankt, dankt nu allen God
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 9 mei 2021 10:00u - ds. M. Roelofse


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 100:1, 2 en 4 (OB) Juich aarde, juicht alom den HEER'
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Op Toonhoogte 282 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 79:4 en 7 (OB) Gedenk niet meer aan 't kwaad dat wij bedreven
 • Gebed
 • Lezing: Romeinen 6:1-23
 • Lied: Gezang 473:1, 8 en 10 Neem mijn leven, laat het, Heer
 • Verkondiging over 'Groeien in geloof: toewijding'
 • Lied: Op Toonhoogte 292 U Die mij geschapen hebt
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Psalm 138:1 en 4 (NB) 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 2 mei 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 86:1 (OB) Neig, o HEER', Uw gunstig' oren
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 86:6 (OB) Leer mij naar Uw wil te hand'len
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 81:11 (OB) Ik, Ik ben de HEER'
 • Gebed
 • Lezing: Handelingen 12:5-19
 • Lied: Gezang 281:1 en 3 Jezus zal heersen waar de zon
 • Verkondiging over Handelingen 12:7b
 • Lied: Op Toonhoogte 149 Groot is Uw trouw, o Heer
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 411:1 en 6 Wilhelmus van Nassouwe
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 25 april 2021 10:00u - kand. G. Vierwind


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Gezang 7:1 en 4 Het Woord dat u ten leven riep
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 118:1 en 2 (NB) Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 118:9 (NB) Dit is de dag, die God deed rijzen
 • Gebed
 • Lezing: Johannes 21:1-14
 • Lied: Gezang 409:1 en 5 Laat ons de Heer lofzingen
 • Verkondiging over Johannes 21:4a en 12a
 • Lied: Psalm 30:1 en 4 (OB) Ik zal met hart en mond, o HEER'
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 436:1 en 4 Jezus neemt de zondaars aan
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 18 april 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 33:1 (OB) Zingt vrolijk, heft de stem naar boven
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 33:10 (OB) Zijn machtig' arm beschermt de vromen
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 81:11 (OB) Ik, Ik ben de HEER'
 • Gebed
 • Lezing: Johannes 21:1-14
 • Lied: Op Toonhoogte 394:1 In de hemel is de Heer
 • Verkondiging over Johannes 21:6a
 • Lied: Gezang 465:1, 3 en 5 Van U zijn alle dingen
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 395 Jezus leeft in eeuwigheid
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 11 april 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 81:1 en 2 (OB) Zingt nu blij te moê
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 81:11 en 12 (OB) Ik, Ik ben de HEER'
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 344:1 en 2 Het heil des hemels werd ons deel
 • Gebed
 • Lezing: Johannes 20:19-29
 • Lied: Gezang 100:1, 4, 14 en 16 Er heeft een stem gesproken
 • Verkondiging over Johannes 20:21
 • Lied: Op Toonhoogte 166 Vrede zij u, vrede zij u
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Psalm 150:1 en 3 (OB) Looft God, looft Zijn Naam alom
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Eerste Paasdag 4 april 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Gezang 215:1 Christus, onze Heer, verrees
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Gezang 215:2 Prijst nu Christus in ons lied
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 66:1 en 3 (OB) Juich, aarde, juich met blijde galmen
 • Gebed
 • Lezing: Johannes 20:1-18
 • Lied: Op Toonhoogte 108:1 en 3 Daar juicht en toon, daar klinkt een stem
 • Verkondiging over Johannes 20:8
 • Lied: Gezang 217:1 en 3 Jezus leeft en ik met Hem!
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 129:1 en 3 U zij de glorie, opgestane Heer!
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Goede Vrijdag 2 april 2021 19:30u - ds. G.W. Piksen (viering Heilig Avondmaal)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 65:1 (OB) De lofzang klimt uit Sions zalen
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 65:2 (OB) Een stroom van ongerechtigheden
 • Openingsgebed
 • Lezing: Markus 15:22-39
 • Lied: Gezang 177:1, 6 en 7 Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten
 • Lezing: Hebreeën 10:19-23
 • Lied: Gezang 182:6 Dank zij U, o Heer des levens
 • Preek over Markus 15:39b
 • Orgelspel en voorbereiding avondmaalsviering
 • Lied: Gezang 358:1 en 2 Genadig Heer, Die al mijn zwakheid weet
 • Viering Heilig Avondmaal
 • Lied: Gezang 358:6 U wil ik danken, grote Levensvorst
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 115:4 Ik wil zingen van mijn Heiland
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 28 maart 2021 10:00u - ds. P. Vermaat (voorbereiding Heilig Avondmaal, denk om de zomertijd!)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Gezang 182:1 en 2 Jezus, leven van ons leven
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 92:1 (OB) Laat ons den rustdag wijden
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 92:3 (OB) Hoe groot zijn, HEER', Uw werken
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 27:11-21
 • Voorbereiding avondmaalsviering
 • Lied: Gezang 182:3 en 4 Die gewillig waart ten dode
 • Verkondiging over Mattheüs 27:19; "Een droom van een vrouw"
 • Lied: Psalm 116:1 (OB) God heb ik lief, want die getrouwe HEER'
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Psalm 126:1 en 2 (OB) Wanneer de HEER' uit 's vijands macht
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 21 maart 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 27:1 (OB) God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen?
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 27:7 (OB) Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 119:1 (OB) Welzalig zijn d' oprechten van gemoed
 • Gebed
 • Lezing: Johannes 8:12-20
 • Lied: Gezang 75:8 Gij zijt het Licht van God gegeven
 • Verkondiging over Johannes 8:12
 • Lied: Op Toonhoogte 325:1 Licht van de wereld
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 437 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 14 maart 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 24:1 (OB) Al d' aard' en alles wat zij geeft
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 24:2 (OB) Wie klimt den berg des HEEREN op?
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 81:8 en 9 (NB) Ik ben HIJ DIE IS
 • Gebed
 • Lezing: Johannes 14:1-14
 • Lied: Op Toonhoogte 498 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven
 • Verkondiging over Johannes 14:6
 • Lied: Gezang 75:1 en 3 U kennen, uit en tot U leven
 • In memoriam
 • Lied: Gezang 14:1 en 5 De Heer is mijn Herder
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 399:4 en 5 U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Biddag 10 maart 2021 19:30u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 136:1 en 2 (OB) Looft den HEER', want Hij is goed
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 136:3 en 4 (OB) Looft der heren Opperheer
 • Gebed
 • Lezing: Prediker 3:1-15
 • Lied: Gezang 426:1, 2 en 5 Zou ik niet van harte zingen
 • Lezing: Johannes 15:14-17
 • Lied: Gezang 428:1 Jezus, mijn verblijden
 • Verkondiging
 • Lied: Op Toonhoogte 265:1 en 2 Abba, Vader, U alleen
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 429:1 en 3 Wie maar de goede God laat zorgen
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 7 maart 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 65:1 (OB) De lofzang klimt uit Sions zalen
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 65:2 (OB) Een stroom van ongerechtigheden
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 463:1 en 4 O Heer Die onze Vader zijt
 • Gebed
 • Lezing: Johannes 10:1-18
 • Lied: Gezang 75:14 Gij zijt tot herder ons gegeven
 • Verkondiging over Johannes 10:11
 • Lied: Op Toonhoogte 385:1 en 5 Maak ons tot een stralend licht
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 456 Zegen ons Algoede
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 28 februari 2021 10:00u - ds. J. van Eck


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Gezang 431:1 Lof zij de Heer, ons hoogste goed
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 97:1 (OB) God heerst als Opperheer
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 119:20 (NB) Wanneer ik denk aan Uw aloude woord
 • Gebed
 • Lezing: Psalm 97
 • Lezing: Hebreeën 1:1-6
 • Lied: Psalm 117 (NB) Looft, alle volken, looft den HEER
 • Verkondiging over Psalm 97:1a
 • Lied: Gezang 481:4 Wij danken U, o liefde groot
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Psalm 97:7 (OB) Gods vriend'lijk aangezicht
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 21 februari 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 105:1 (OB) Looft, looft, verheugd den HEER' der heren
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 105:22 (OB) Zij werden daag'lijks begenadigd
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Op Toonhoogte 54 Uw Woord is een lamp voor mijn voet
 • Gebed
 • Lezing: Johannes 6:32-40 en 47-51
 • Lied: Gezang 75:1, 2 en 3 U kennen, uit en tot U leven
 • Verkondiging over Johannes 6:40a
 • Lied: Op Toonhoogte 389:1 en 3 Wij gaan op weg met brandend hart
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 454:1 en 4 Wat zou ik zonder U geweest zijn
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 14 februari 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen ds. P. Vroegindeweij


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 84:1 en 6 (NB) Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER
 • Stil gebed, votum en groet
 • Gebed om ontferming
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Op Toonhoogte 149 Groot is Uw trouw, o Heer
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Lezing: Exodus 33:12-23
 • Lezing: 1 Korinthe 13:8-13
 • Lied: Psalm 99:1, 6 en 8 (NB) God is Koning, Hij / sticht Zijn heerschappij
 • Verkondiging over "Face to face met God"
 • Lied: Op Toonhoogte 189 Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam
 • Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader
 • Lied: Op Toonhoogte 159 Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 7 februari 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 16:1 (OB) Bewaar mij toch, o alvermogend God!
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 16:4 (OB) Ik zal den HEER', Die mij getrouwen raad
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 344:1 en 2 Het heil des hemels werd ons deel
 • Gebed
 • Lezing: 1 Samuël 21:1-6
 • Lied: Psalm 34:4, 5 en 9 (NB) Komt nader, ziet en proeft
 • Lezing: Markus 2:23-28
 • Lied: Op Toonhoogte 141 Leid mij, Heer, o machtig Heiland
 • Verkondiging over Markus 2:28
 • Lied: Op Toonhoogte 327 Machtig God, sterke Rots
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 168:1, 2 en 6 O Jezus Christus, licht ze bij
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 31 januari 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen (viering Heilig Avondmaal)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 42:1 (OB) 't Hijgend hert, der jacht ontkomen
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 42:7 (OB) O mijn ziel, wat buigt g' u neder
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 1:1 en 2 (NB) Gezegend hij, die in der bozen raad
 • Gebed
 • Lezing: Prediker 9:7-12
 • Lied: Gezang 460:1 en 4 Loof de Koning, heel mijn wezen
 • Lezing: Markus 2:1-12
 • Lied: Op ToonHoogte 379 Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
 • Preek over Markus 2:10
 • Orgelspel en voorbereiding avondmaalsviering
 • Lied: Gezang 358:1 en 2 Genadig Heer, Die al mijn zwakheid weet
 • Viering Heilig Avondmaal
 • Lied: Gezang 358:6 U wil ik danken, grote Levensvorst
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 304:1 en 3 God is getrouw, Zijn plannen falen niet
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 24 januari 2021 10:00u - kand. N.C. van der Voet (voorbereiding Heilig Avondmaal)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Gezang 1:1-4 God heeft het eerste woord
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 147:1 (OB) Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 19:3 en 4 (NB) Volmaakt is 's HEREN wet
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 13:44-52
 • Lied: Psalm 119:49 en 53 (NB) Hoe wonderbaar is Uw getuigenis
 • Verkondiging over Mattheüs 13:51-52
 • Lied: Psalm 56:5 (OB) Ik roem in God, ik prijs 't onfeilbaar woord
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 281:1-4 Jezus zal heersen waar de zon
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 17 januari 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 103:1 (OB) Loof, loof den HEER', mijn ziel, met alle krachten
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 103:2 (OB) Loof Hem, Die u al wat gij hebt misdreven
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 19:4 (OB) Des HEEREN wet nochtans
 • Gebed
 • Lezing: Johannes 15:1-9
 • Lied: Op Toonhoogte 190:1 en 4 Heer, U bent mijn leven
 • Lezing: Romeinen 8:26-30
 • Lied: Gezang 443:1, 2 en 3 Liefde Gods die elk beminnen
 • Verkondiging over Johannes 15:9
 • Lied: Gezang 75:10, 11 en 12 U kennen, uit en tot U leven
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 350 Ga nu heen in vrede
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 10 januari 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 43:1 (OB) Geduchte God, hoor mijn gebeden
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 43:5 (OB) Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 86:6 (OB) Leer mij naar Uw wil te hand'len
 • Gebed
 • Lezing: Jesaja 29:17-24
 • Lied: Gezang 115:1, 2 en 4 Die op de troon zat zeide
 • Lezing: Markus 1:21-28
 • Lied: Gezang 431:1 en 7 Lof zij de Heer, ons hoogste goed
 • Verkondiging over Markus 1:27
 • Lied: Op Toonhoogte 273 Heer ik kom tot U
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 327 Machtig God, sterke Rots
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 3 januari 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 103:1 (OB) Loof, loof den HEER', mijn ziel, met alle krachten
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 103:6 (OB) Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 86:4 en 5 (NB) Leer mij naar Uw wil te hand'len
 • Gebed
 • Lezing: Jona 3:1-10
 • Lied: Op Toonhoogte 239:1 en 2 Al mijn zonden, al mijn zorgen
 • Lezing: Markus 1:1-11
 • Lied: Op Toonhoogte 239:3 Kom ontvang een heel nieuw leven
 • Verkondiging over Jona 3:10
 • Lied: Op Toonhoogte 264:1, 4 en 5 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 166:1, 2 en 4 Juicht voor de koning van de Joden
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Nieuwjaarsdag 1 januari 2021 10:00u - Aart van Drie


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Gezang 1:1 en 4 God heeft het eerste woord
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Gezang 398:1 en 2 Door goede machten trouw en stil omgeven
 • Lezing geloofsbelijdenis
 • Lied: Gezang 399:1 Wij loven U, o God, belijden U als Heer
 • Gebed
 • Lezing: Genesis 16:1-4a
 • Lezing: Genesis 21:8-21
 • Lied: Psalm 116:1 (OB) God heb ik lief, want die getrouwe HEER'
 • Verkondiging over Genesis 21:8-21
 • Lied: Gezang 75:5 en 6 Gij zijt het water ons ten leven
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 159 Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 27 december 2020 10:00u - ds. H.F. Klok ds. J.H. de Vree


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Op Toonhoogte 89:1 en 4 Komt allen tezamen
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 89:7 (OB) Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 25:2 (NB) HERE, maak mij Uwe wegen
 • Gebed
 • Lezing: Jesaja 8:23–9:6
 • Lied: Lofzang van Simeon:2 Een licht, zo groot, zo schoon
 • Verkondiging over Jesaja 9:5
 • Lied: Gezang 26:3 en 4 Wat heil, een Kind is ons geboren
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Psalm 97:7 (OB) Gods vriend'lijk aangezicht
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Eerste Kerstdag 25 december 2020 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Op Toonhoogte 414:1 Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Op Toonhoogte 414:2 en 3 Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 72:1 en 8 (OB) Geef, HEER', den Koning Uwe rechten
 • Gebed
 • Lezing: Johannes 1:1-5
 • Lied: Gezang 150:1, 2 en 5 In den beginne was het woord
 • Lezing: Lukas 2:1-20
 • Lied: Op Toonhoogte 90:1 Komt, verwondert u hier, mensen
 • Verkondiging over Johannes 1:5
 • Lied: Op Toonhoogte 93 Midden in de winternacht
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 78 Ere zij God
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 20 december 2020 10:00u - ds. G.W. Piksen (4e adventszondag)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 81:1 en 2 (OB) Zingt nu blij te moê
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 81:11 en 12 (OB) Ik, Ik ben de HEER'
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 7:1 en 4 Het Woord dat u ten leven riep
 • Gebed
 • Lezing: Lukas 1:57-66
 • Lied: Gezang 67:1 en 3 God zij geloofd uit alle macht
 • Verkondiging over Lukas 1:63-64
 • Lied: Gezang 124:1, 2 en 4 Nu daagt het in het oosten
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 306:1 en 2 Glorie aan God
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 13 december 2020 10:00u - ds. A. Schroten (3e adventszondag)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Gezang 125:2 O kom, Gij wortel Isaï
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 89:2 (NB) Mijn uitverkoren knecht, zo spreekt des HEREN mond
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 28:5 (NB) Hij is een kracht voor al de zijnen!
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 1:18-25
 • Lied: Psalm 77:8 (OB) Heilig zijn, o God, Uw wegen
 • Preek
 • Lied: Gezang 126:1 en 2 Verwacht de komst des Heren
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Psalm 64:10 en 9 (OB) 't Rechtvaardig volk zal zich verblijden
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 6 december 2020 10:00u - ds. G.W. Piksen (2e adventszondag)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 24:4 (OB) Verhoogt, o poorten, nu den boog
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 24:5 (OB) Verhoogt, o poorten, nu den boog
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 19:4 (OB) Des HEEREN wet nochtans
 • Gebed
 • Lezing: 2 Samuël 7:12-17
 • Lied: Gezang 42:1 en 2 Verheug u, gij dochter van Sion
 • Lezing: Lukas 1:26-38
 • Lied: Gezang 42:3 Verheug u, gij dochter van Sion
 • Preek over Lukas 1:32-33
 • Lied: Gezang 124:1, 2 en 3 Nu daagt het in het oosten
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op ToonHoogte 306:1 en 2 Glorie aan God
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 29 november 2020 10:00u - ds. G.W. Piksen (1e adventszondag)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 96:1 (OB) Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 96:9 (OB) 't Juich al voor 't aangezicht des HEEREN!
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 25:6 (OB) Wie heeft lust den HEER' te vrezen
 • Gebed
 • Lezing: Lukas 1:5-25
 • Lied: Gezang 67:1 en 2 God zij geloofd uit alle macht
 • Lezing: Romeinen 8:19-25
 • Lied: Op ToonHoogte 379:1 Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
 • Preek over Romeinen 8:25
 • Lied: Op ToonHoogte 389:1 en 2 Wij gaan op weg met brandend hart
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 125:1 en 3 O kom, o kom, Immanuël
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 22 november 2020 10:00u - ds. G.W. Piksen (eeuwigheidszondag)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 33:7 (OB) De grote Schepper aller dingen
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 33:10 (OB) Zijn machtig' arm beschermt de vromen
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 103:2 (OB) Loof Hem, Die u al wat gij hebt misdreven
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 25:31-46
 • Lied: Gezang 295:1, 2 en 3 Aan de deur van ’s harten woning
 • Preek over Mattheüs 25:40
 • Lied: Op ToonHoogte 395 Jezus leeft in eeuwigheid
 • Gedenken overledene(n)
 • Lied: Gezang 109:1, 4 en 5 Hoor een heilig koor van stemmen
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 296:1 en 3 Ik kom met haast, roept Jezus' stem
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 15 november 2020 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 19:1 (OB) Het ruime hemelrond
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 19:3 (OB) God heeft voor 't grote licht
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 19:4 (OB) Des HEEREN wet nochtans
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 25:1-13
 • Lied: Op ToonHoogte 69:1 Heer, U doorgrondt en kent mij
 • Preek over Mattheüs 25:13
 • Lied: Gezang 63:1, 2 en 5 De Heer verschijnt te middernacht
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 262:1 en 3 "Op, waakt op!" zo klinkt het luide
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 8 november 2020 10:00u - ds. K.M. Teeuw


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Gezang 328:1 en 3 Here Jezus, om Uw woord
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 66:4 en 5 (OB) Looft, looft den HEER' der legerscharen
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 66:10 (OB) God zij altoos op 't hoogst geprezen
 • Gebed
 • Lezing: 1 Korinthe 10:1-13
 • Lied: Op ToonHoogte 347:1 en 4 De ware kerk des Heren
 • Preek over 'God is trouw in spannende tijden'
 • Lied: Psalm 42:5 (OB) Maar de HEER' zal uitkomst geven
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op ToonHoogte 149 Groot is Uw trouw, o Heer
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Dankdag 4 november 2020 19:30u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 95:1 (OB) Komt, laat ons samen Isrels HEER'
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 95:4 (OB) Want Hij is onze God, en wij
 • Gebed
 • Lezing: 1 Samuël 25:18-26
 • Lied: Op ToonHoogte 264:1, 4 en 5 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
 • Lezing: 1 Samuël 25:27-35
 • Lied: Gezang 223:1, 6 en 7 De aarde is vervuld
 • Preek
 • Lied: Op ToonHoogte 202 Liefde was het, onuitputt'lijk
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 434:1 en 2 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 1 november 2020 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 8:1 (OB) HEER', onze Heer', grootmachtig Opperwezen
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 8:2 (OB) Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 436:1, 6 en 7 Jezus neemt de zondaars aan
 • Gebed
 • Lezing: Psalm 87
 • Lied: Psalm 87:1, 2 en 3 (NB) Op Sions berg sticht God Zijn heil'ge stede
 • Lezing: Mattheüs 21:23-32
 • Lied: Op ToonHoogte 468 Laat de kind'ren tot Mij komen
 • Preek over Mattheüs 21:31
 • Lied: Op ToonHoogte 379:1 en 2 Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 426:1 en 5 Zou ik niet van harte zingen
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 25 oktober 2020 10:00u - ds. M. van Campen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Gezang 250:1 Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Gezang 250:2 en 3 Waar Gij niet zijt, is het bestaan
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang A (Tien Geboden):1 en 9 Mijn ziel herdenkt met heilig beven
 • Gebed
 • Lezing: Psalm 56
 • Lezing: Openbaring 20:11-15
 • Lied: Psalm 139:1, 2 en 14 (NB) HEER, Die mij ziet zoals ik ben
 • Preek over Psalm 56:9
 • Lied: Psalm 56:4, 5 en 6 (OB) Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard'
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 434:1, 2 en 5 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 18 oktober 2020 10:00u - ds. G.W. Piksen (viering Heilig Avondmaal)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 103:1 (OB) Loof, loof den HEER', mijn ziel, met alle krachten
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 103:2 (OB) Loof Hem, Die u al wat gij hebt misdreven
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Op ToonHoogte 265:1 en 2 Abba, Vader, U alleen
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 18:21-35
 • Lied: Gezang 460:1 en 3 Loof de Koning, heel mijn wezen
 • Preek over Mattheüs 18:33
 • Orgelspel en voorbereiding avondmaalsviering
 • Lied: Gezang 51:1 en 2 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom
 • Viering Heilig Avondmaal
 • Lied: Gezang 51:3 Want o Heer, ik zeg 'kom' en Gij komt
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op ToonHoogte 349 Eén Naam is onze hope
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 11 oktober 2020 - ds. G.W. Piksen (doopdienst)


Liturgie
Klik hier voor de liturgie zoals hij op papier in de kerk wordt verstrekt.

 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 100:1 en 2 (OB) Juich aarde, juicht alom den HEER
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 100:3 en 4 (OB) Gaat tot Zijn poorten in met lof
 • Lezing doopformulier
 • Lied: Psalm 17:3 (OB) Ik zet mijn treden in Uw spoor
 • Lezing geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel
 • Gebed
 • Doopvragen
 • Lied: Gezang 333:1 en 5 O Here God, - ons liefst verlangen
 • Bediening van de Heilige Doop
 • Lied: Psalm 134:3 (OB) Dat 's HEEREN zegen op u daal'
 • Gebed
 • Lezing: Psalm 139
 • Lied: Op ToonHoogte 69:2 Heer, U doorgrondt en kent mij
 • Preek
 • Lied: Op ToonHoogte 273:2 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam
 • Voorbereiding Heilig Avondmaal
 • Lied: Gezang L:7 O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Psalm 68:10 Geloofd zij God met diepst onzag
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 4 oktober 2020 - ds. M.H. Bil


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 105:1 (NB) Looft God den HEER, en laat ons blijde
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 105:3 en 18 (NB) God, Die aan ons zich openbaarde
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 326:1 en 5 Een rijke schat van wijsheid
 • Gebed
 • Lezing: Exodus 32:1-14
 • Lied: Psalm 106:11 en 24 (OB) Zij maakten zich, den Heer' ten spot
 • Preek over 'Ons beeld van God'
 • Lied: Gezang 323:2, 4 en 8 God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op ToonHoogte 299:1, 2 en 3 Bron van licht en leven
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 27 september 2020 - ds. H.J. van Wijnen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 45:6 (NB) Zie niet meer om, de bedding der geslachten
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 136:1, 5, 8 en 13 (NB) Looft den HEER, want Hij is goed
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 305:1 en 2 Waar God de Heer Zijn schreden zet
 • Gebed
 • Lezing: Exodus 13:17-20
 • Lezing: Galaten 4:1-11
 • Lied: Psalm 85:1 en 4 (OB) Gij hebt Uw land, o Heer', die gunst betoond
 • Preek
 • Lied: Op ToonHoogte 276:1, 3 en 4 Heer, wijs mij Uw weg
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 426:1, 3 en 5 Zou ik niet van harte zingen
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Startzondag 20 september 2020 - ds. G.W. Piksen - Leven uit de Bron!


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 1:1 (OB) Welzalig hij, die in der bozen raad
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 1:2 (OB) Want hij zal zijn gelijk een frisse boom
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 7:1 en 4 Het woord dat u ten leven riep
 • Gebed
 • Lezing: Jeremia 17:5-8
 • Lezing: 1 Korinthe 4:1-4
 • Lied: Op ToonHoogte 291 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God
 • Preek over 1 Korinthe 4:4b
 • Lied: Op ToonHoogte 16 Als een hert dat verlangt naar water
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 460:1 en 2 Loof de Koning, heel mijn wezen
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 13 september 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 89:1 (OB) 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 89:2 (OB) Ik heb, dit was Uw taal, een vast verbond gemaakt
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 481:3 en 4 Leer ons het goddelijk beleid
 • Gebed
 • Lezing: 1 Samuël 20:35-42
 • Lied: Op ToonHoogte 327 Machtig God, sterke Rots
 • Preek over 1 Samuël 20:41b
 • Lied: Gezang 67:1 en 3 God zij geloofd uit alle macht
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 434:1 en 5 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 6 september 2020 - kand. N.C. van der Voet


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 149:1 (NB) Halleluja! laat opgetogen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 95:1, 2 en 3 (OB) Komt, laat ons samen Isrels HEER
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 297 Toch overwint eens de genade
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 12:46-50
 • Lezing: Romeinen 16:1-16
 • Lied: Psalm 119:32 en 40 (OB) Ik ben een vriend, ik ben een metgezel
 • Preek over 'Groet elkaar met een heilige kus!'
 • Lied: Psalm 133:1 en 3 (OB) Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 308 In Christus is noch west noch oost
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 30 augustus 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 45:1 (OB) Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 45:2 (OB) Gord, gord, o Held, uw zwaard aan uwe zijde
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 19:1 en 4 (OB) Het ruime hemelrond vertelt, met blijden mond
 • Gebed
 • Lezing: 1 Samuël 18:1-5
 • Lied: Op ToonHoogte 202 Liefde was het, onuitputtelijk
 • Lezing: Johannes 15:9-17
 • Lied: Gezang 481:1, 2 en 4 O grote God die liefde zijt
 • Preek over 1 Samuël 18:1
 • Lied: Op ToonHoogte 191 Ik bouw op U
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 470:1, 3 en 4 Wat vlied' of bezwijk'
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 23 augustus 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 105:1 (OB) Looft, looft verheugd den Heer der Heren
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 105:3 (OB) Vraagt naar den HEER' en Zijne sterkte
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 7:1 en 4 Het woord dat u ten leven riep
 • Gebed
 • Lezing: 1 Samuël 17:40-51
 • Lied: Op ToonHoogte 291 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
 • Lezing: 1 Johannes 5:1-5
 • Lied: Gezang 192:1, 2, 5, en 6 O kostbaar kruis, o wonder Gods
 • Preek over 1 Johannes 5:5
 • Lied: Op ToonHoogte 149 Groot is Uw trouw o Heer
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Psalm 146:1 en 3 (OB) Prijst den Heer met blijde galmen
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 16 augustus 2020 - kand. P.D. de Koning


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 84:1 en 5 (OB) Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot
 • Votum en groet
 • Lied: Op ToonHoogte 273 Heer ik kom tot U
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 1:1 en 2 (OB) Welzalig hij, die in der bozen raad
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 15:21-28
 • Lied: Op ToonHoogte 280 Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
 • Preek
 • Lied: Gezang 70:1, 4 en 5 De laatsten worden de eersten
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 95:1 en 3 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 9 augustus 2020 - ds. M. Noorderijk


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Gezang 328:1 Here Jezus, om Uw woord
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 89:1 (OB) 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 25:2 en 6 (OB) HEER, ai, maak mij Uwe wegen
 • Gebed
 • Lezing: 2 Koningen 2:1-18
 • Lied: Psalm 43:4 en 5 (OB) Dan ga ik op tot Gods altaren
 • Preek
 • Lied: Psalm 56:4 (OB) Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard'
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Psalm 68:10 (OB) Geloofd zij God met diepst ontzag
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 2 augustus 2020 - ds. H.F. Klok


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 33:7 en 8 (NB) Heil hem, die hoopt in vrees en beven
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 63:1 (OB) O God, Gij zijt mijn toeverlaat
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Op ToonHoogte 243 Heer, ik kom tot U
 • Gebed
 • Lezing: Psalm 42
 • Lied: Psalm 42:1 en 3 (OB) 't Hijgend hert, der jacht ontkomen
 • Preek over Psalm 42:2-3a; 'Heimwee naar God'
 • Lied: Gezang 250:1, 3, 4 en 5 Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Psalm 43:5 (NB) Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 26 juli 2020 - ds. A.C. Kortleve


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 65:1 en 2 (NB) De stilte zingt U toe, o Here
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 32:4 en 6 (OB) Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in gevaren
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 25:4 (NB) God is goed, Hij is waarachtig
 • Gebed
 • Lezing: Kolossenzen 4:2–6
 • Lied: Psalm 119:53 en 86 (OB) Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet
 • Preek
 • Lied: Op ToonHoogte 286:1, 2, 3 en 6 Neem mijn leven, laat het, Heer
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 360:3 Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 19 juli 2020 - ds. G.W. Piksen (doopdienst)


Liturgie
Klik hier voor de liturgie zoals hij op papier in de kerk wordt verstrekt.

 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 81:1 (OB) Zingt nu blij te moê
 • Votum en groet
 • Lied: Op ToonHoogte 302 De zon komt op, maakt de morgen wakker
 • Lezing doopformulier
 • Lied: Op ToonHoogte 273 Heer ik kom tot U
 • Lezing geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel
 • Gebed
 • Lied: Psalm 105:5 (OB) God zal Zijn waarheid nimmer krenken
 • Bediening van de Heilige Doop
 • Lied: Psalm 134:3 (OB) Dat 's HEEREN zegen op u daal'
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 13:24-35
 • Lied: Gezang 64:1, 4 en 6 Gij hebt met Uw brede gebaren
 • Preek
 • Lied: Op ToonHoogte 189:1, 2 en 4 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 456:1 Zegen ons, Algoede
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 12 juli 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 97:1 (OB) God heerst als Opperheer
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 97:5 (OB) Gans Sion was verheugd
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 48:1 en 10 O onze Vader, trouwe Heer
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 13:1-9 en 18-23
 • Lied: Op ToonHoogte 470 Wil je wel geloven dat het groeien gaat
 • Preek over Mattheüs 13:9
 • Lied: Gezang 313:1, 5 en 7 Zonne der gerechtigheid
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op ToonHoogte 327 Machtig God, sterkte Rots
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 5 juli 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 146:1 (OB) Prijs den HEER' met blijde galmen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 146:6 (OB) 't Is de HEER', Wiens mededogen
 • Lezing Gods gebod
 • Gebed
 • Lezing: Markus 10:46-52
 • Lied: Op ToonHoogte 475 Als je bidt zal Hij je geven
 • Preek over Markus 10:52
 • Lied: Gezang 20:1 en 6 Laat ons nu vrolijk zingen!
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 444:1 en 3 Grote God, wij loven U
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 28 juni 2020 10:00u - ds. G.W. Piksen (viering Heilig Avondmaal)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 51:1 en 6 (OB) Gena, o God, gena, hoor mijn gebed
 • Gebed
 • Lezing: 2 Samuel 12:1-25
 • Preek over 2 Samuel 12:7
 • Lied: Op ToonHoogte 115:1 en 2 Ik wil zingen van mijn Heiland
 • Viering Heilig Avondmaal
 • Gebeden, afgesloten met Onze Vader
 • Lied: Gezang 16:1 en 2 Gij volken looft uw God en Heer
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 21 juni 2020 - ds. D.C. Floor


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 95:1 en 2 (OB) Komt, laat ons samen Isrels HEER
 • Lezing eerste deel avondmaalsformulier
 • Gebed
 • Lezing: 2 Kronieken 20:1-19
 • Lied: Gezang 291:1 en 2 Nooit kan 't geloof te veel verwachten
 • Preek/meditatie over 2 Kronieken 20:12b
 • Lied: Psalm 3:2 (OB) Maar, trouwe God, Gij zijt
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Gezang 444:1 en 3 Grote God, wij loven U
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 14 juni 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 107:1, 4 en 5 (OB) Looft, looft den HEER' gestadig
 • Gebed
 • Lezing: Handelingen 3:1-11
 • Preek/meditatie over Handelingen 3:6
 • Lied: Gezang 90:1, 3 en 11 Is God de Heer maar voor mij
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Op ToonHoogte 354 Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 7 juni 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 67:1, 2 en 3 (OB) D' algoede God zij ons genadig
 • Gebed
 • Lezing: Handelingen 2:37-47
 • Kindermoment
 • Preek/meditatie over Handelingen 2:46-47
 • Lied: Gezang 313:1, 4, 5 en 7 Zonne der gerechtigheid
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Op ToonHoogte 141 Leid mij, Heer, o machtig Heiland
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 31 mei 2020 - ds. G.W. Piksen (Eerste Pinksterdag)


Liturgie
 • Inleidende muziek
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 87:1, 2, 3 en 4 (OB) Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastigheden
 • Gebed
 • Lezing: Handelingen 2:1-21
 • Preek/meditatie over Handelingen 2:21
 • Muzikaal intermezzo
 • Lied: Gezang 242:1, 2 en 3 Komt laat ons deze dag
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Op ToonHoogte 129 U zij de glorie
 • Zegen
 • Uitleidende muziek

Zondag 24 mei 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 63:1 en 2 (OB) O God, Gij zijt mijn toeverlaat
 • Gebed
 • Lezing: Ezechiël 37:1-14
 • Preek/meditatie over Ezechiël 37:3b
 • Lied: Op ToonHoogte 190 Heer U bent mijn leven
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Gezang 434:1, 2 en 5 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Hemelvaartsdag 21 mei 2020 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 47:1 en 3 (OB) Juicht, o volken, juicht
 • Gebed
 • Lezing: Efeze 4:1-10
 • Preek/meditatie over Efeze 4:10
 • Lied: Gezang 234:1 en 2 Al heeft Hij ons verlaten
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Op ToonHoogte 149 Groot is uw trouw, o Heer
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 17 mei 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 72:1, 7 en 11 (OB) Geef, HEER, den Koning Uwe rechten
 • Gebed
 • Lezing: 1 Petrus 3:8-18
 • Preek/meditatie over 1 Petrus 3:15
 • Lied: Gezang 75:10, 11 en 12 U kennen, uit en tot U leven
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Op ToonHoogte 159:1, 2 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 10 mei 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 126:1 en 3 (OB) Wanneer de HEER', uit 's vijands macht
 • Gebed
 • Lezing: Psalm 126
 • Preek/meditatie
 • Lied: Op ToonHoogte 395 Jezus leeft in eeuwigheid
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Gezang 90:1, 3 en 11 Is God de Heer maar voor mij
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 3 mei 2020 - kand. G. Vierwind


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Gezang 375:1 en 5 De trouw en goedheid van de Heer
 • Gebed
 • Lezing: Psalm 103
 • Preek/meditatie over Psalm 103:1
 • Lied: Psalm 103:1 en 9 (NB) Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEEREN
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Gezang 225:1 en 2 Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
 • Zegen
 • Lied: Gezang 411:1 en 6 Wilhelmus van Nassouwe
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 26 april 2020 - ds. M.J. Paul


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 21:4 en 5 (OB) Hij heeft, o God, van u begeerd
 • Gebed
 • Lezing: 2 Korinthe 5:1-17
 • Preek/meditatie over 2 Korinthe 5:14-15
 • Lied: Gezang 218:1, 5, 6, 7 en 8 Ik zeg het allen dat Hij leeft
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Op ToonHoogte 257:1, 3 en 4 Jezus, ga ons voor
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 19 april 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 95:1 en 2 (OB) Komt, laat ons samen Isrels HEER'
 • Gebed
 • Lezing: Johannes 20:19-31
 • Preek/meditatie
 • Lied: Op ToonHoogte 166:1, 2 en 3 Vrede zij u
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Gezang 304:1, 2 en 3 God is getrouw
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 12 april 2020 - ds. G.W. Piksen (Eerste Paasdag)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 100:1 en 4 (OB) Juich aarde, juich alom den HEER'
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 28:1-10
 • Preek/meditatie
 • Lied: Gezang 217:1 en 3 Jezus leeft en ik met Hem!
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Op ToonHoogte 129:1 en 3 U zij de Glorie
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Goede Vrijdag 10 april 2020 19:30u - ds. G.W. Piksen (viering Heilig Avondmaal)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Orgelspel/lied: Psalm 31:1 en 4 (OB) Op U betrouw ik, HEER' der heren
 • Gebed
 • Lezing: Lukas 23:33-47
 • Preek/meditatie
 • Orgelspel/lied: Op ToonHoogte 115:1 en 3 Ik wil zingen van mijn Heiland
 • Viering Heilig Avondmaal
 • Gebeden, afgesloten met Onze Vader
 • Orgelspel/lied: Gezang 182:1 en 6 Jezus, leven van ons leven
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 5 april 2020 - ds. G.W. Piksen (Palmzondag, voorbereiding HA)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Orgelspel: Psalm 118 (OB) Laat ieder 's HEEREN goedheid loven
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 21:1-11
 • Preek/meditatie
 • Orgelspel: Gezang 448 Soms groet een licht van vreugde
 • Voorbereiding Heilig Avondmaal
 • Gebeden, afgesloten met Onze Vader
 • Zegen
 • Afsluitend orgelspel: Op ToonHoogte 389 Wij gaan op weg met brandend hart

Zondag 29 maart 2020 - ds. G.W. Piksen (denk om de zomertijd!)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Orgelspel: Gezang 180 Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 26:36-56
 • Preek/meditatie
 • Orgelspel: Psalm 116 (OB) God heb ik lief, want die getrouwe HEER
 • Gebeden, afgesloten met Onze Vader
 • Zegen
 • Afsluitend orgelspel: Op ToonHoogte 114 Hij kwam bij ons heel gewoon

Vele plekken, maar we zijn één gemeente. Vele situaties, maar we hebben één God. Van harte welkom, en we wensen elkaar goede diensten!