Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier over actuele gebeurtenissen, de achtergrond van onze kerk en haar geschiedenis.

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Archief online diensten via YouTube

Zondag 8 november 2020 10:00u - ds. K.M. Teeuw


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Gezang 328:1 en 3 Here Jezus, om Uw woord
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 66:4 en 5 (OB) Looft, looft den HEER' der legerscharen
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 66:10 (OB) God zij altoos op 't hoogst geprezen
 • Gebed
 • Lezing: 1 Korinthe 10:1-13
 • Lied: Op ToonHoogte 347:1 en 4 De ware kerk des Heren
 • Preek over 'God is trouw in spannende tijden'
 • Lied: Psalm 42:5 (OB) Maar de HEER' zal uitkomst geven
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op ToonHoogte 149 Groot is Uw trouw, o Heer
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Dankdag 4 november 2020 19:30u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 95:1 (OB) Komt, laat ons samen Isrels HEER'
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 95:4 (OB) Want Hij is onze God, en wij
 • Gebed
 • Lezing: 1 Samuël 25:18-26
 • Lied: Op ToonHoogte 264:1, 4 en 5 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
 • Lezing: 1 Samuël 25:27-35
 • Lied: Gezang 223:1, 6 en 7 De aarde is vervuld
 • Preek
 • Lied: Op ToonHoogte 202 Liefde was het, onuitputt'lijk
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 434:1 en 2 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 1 november 2020 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 8:1 (OB) HEER', onze Heer', grootmachtig Opperwezen
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 8:2 (OB) Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 436:1, 6 en 7 Jezus neemt de zondaars aan
 • Gebed
 • Lezing: Psalm 87
 • Lied: Psalm 87:1, 2 en 3 (NB) Op Sions berg sticht God Zijn heil'ge stede
 • Lezing: Mattheüs 21:23-32
 • Lied: Op ToonHoogte 468 Laat de kind'ren tot Mij komen
 • Preek over Mattheüs 21:31
 • Lied: Op ToonHoogte 379:1 en 2 Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 426:1 en 5 Zou ik niet van harte zingen
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 25 oktober 2020 10:00u - ds. M. van Campen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Gezang 250:1 Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Gezang 250:2 en 3 Waar Gij niet zijt, is het bestaan
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang A (Tien Geboden):1 en 9 Mijn ziel herdenkt met heilig beven
 • Gebed
 • Lezing: Psalm 56
 • Lezing: Openbaring 20:11-15
 • Lied: Psalm 139:1, 2 en 14 (NB) HEER, Die mij ziet zoals ik ben
 • Preek over Psalm 56:9
 • Lied: Psalm 56:4, 5 en 6 (OB) Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard'
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 434:1, 2 en 5 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 18 oktober 2020 10:00u - ds. G.W. Piksen (viering Heilig Avondmaal)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 103:1 (OB) Loof, loof den HEER', mijn ziel, met alle krachten
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 103:2 (OB) Loof Hem, Die u al wat gij hebt misdreven
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Op ToonHoogte 265:1 en 2 Abba, Vader, U alleen
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 18:21-35
 • Lied: Gezang 460:1 en 3 Loof de Koning, heel mijn wezen
 • Preek over Mattheüs 18:33
 • Orgelspel en voorbereiding avondmaalsviering
 • Lied: Gezang 51:1 en 2 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom
 • Viering Heilig Avondmaal
 • Lied: Gezang 51:3 Want o Heer, ik zeg 'kom' en Gij komt
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op ToonHoogte 349 Eén Naam is onze hope
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 11 oktober 2020 - ds. G.W. Piksen (doopdienst)


Liturgie
Klik hier voor de liturgie zoals hij op papier in de kerk wordt verstrekt.

 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 100:1 en 2 (OB) Juich aarde, juicht alom den HEER
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 100:3 en 4 (OB) Gaat tot Zijn poorten in met lof
 • Lezing doopformulier
 • Lied: Psalm 17:3 (OB) Ik zet mijn treden in Uw spoor
 • Lezing geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel
 • Gebed
 • Doopvragen
 • Lied: Gezang 333:1 en 5 O Here God, - ons liefst verlangen
 • Bediening van de Heilige Doop
 • Lied: Psalm 134:3 (OB) Dat 's HEEREN zegen op u daal'
 • Gebed
 • Lezing: Psalm 139
 • Lied: Op ToonHoogte 69:2 Heer, U doorgrondt en kent mij
 • Preek
 • Lied: Op ToonHoogte 273:2 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam
 • Voorbereiding Heilig Avondmaal
 • Lied: Gezang L:7 O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Psalm 68:10 Geloofd zij God met diepst onzag
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 4 oktober 2020 - ds. M.H. Bil


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 105:1 (NB) Looft God den HEER, en laat ons blijde
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 105:3 en 18 (NB) God, Die aan ons zich openbaarde
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 326:1 en 5 Een rijke schat van wijsheid
 • Gebed
 • Lezing: Exodus 32:1-14
 • Lied: Psalm 106:11 en 24 (OB) Zij maakten zich, den Heer' ten spot
 • Preek over 'Ons beeld van God'
 • Lied: Gezang 323:2, 4 en 8 God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op ToonHoogte 299:1, 2 en 3 Bron van licht en leven
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 27 september 2020 - ds. H.J. van Wijnen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 45:6 (NB) Zie niet meer om, de bedding der geslachten
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 136:1, 5, 8 en 13 (NB) Looft den HEER, want Hij is goed
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 305:1 en 2 Waar God de Heer Zijn schreden zet
 • Gebed
 • Lezing: Exodus 13:17-20
 • Lezing: Galaten 4:1-11
 • Lied: Psalm 85:1 en 4 (OB) Gij hebt Uw land, o Heer', die gunst betoond
 • Preek
 • Lied: Op ToonHoogte 276:1, 3 en 4 Heer, wijs mij Uw weg
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 426:1, 3 en 5 Zou ik niet van harte zingen
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Startzondag 20 september 2020 - ds. G.W. Piksen - Leven uit de Bron!


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 1:1 (OB) Welzalig hij, die in der bozen raad
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 1:2 (OB) Want hij zal zijn gelijk een frisse boom
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 7:1 en 4 Het woord dat u ten leven riep
 • Gebed
 • Lezing: Jeremia 17:5-8
 • Lezing: 1 Korinthe 4:1-4
 • Lied: Op ToonHoogte 291 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God
 • Preek over 1 Korinthe 4:4b
 • Lied: Op ToonHoogte 16 Als een hert dat verlangt naar water
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 460:1 en 2 Loof de Koning, heel mijn wezen
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 13 september 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 89:1 (OB) 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 89:2 (OB) Ik heb, dit was Uw taal, een vast verbond gemaakt
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 481:3 en 4 Leer ons het goddelijk beleid
 • Gebed
 • Lezing: 1 Samuël 20:35-42
 • Lied: Op ToonHoogte 327 Machtig God, sterke Rots
 • Preek over 1 Samuël 20:41b
 • Lied: Gezang 67:1 en 3 God zij geloofd uit alle macht
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 434:1 en 5 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 6 september 2020 - kand. N.C. van der Voet


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 149:1 (NB) Halleluja! laat opgetogen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 95:1, 2 en 3 (OB) Komt, laat ons samen Isrels HEER
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 297 Toch overwint eens de genade
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 12:46-50
 • Lezing: Romeinen 16:1-16
 • Lied: Psalm 119:32 en 40 (OB) Ik ben een vriend, ik ben een metgezel
 • Preek over 'Groet elkaar met een heilige kus!'
 • Lied: Psalm 133:1 en 3 (OB) Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 308 In Christus is noch west noch oost
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 30 augustus 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 45:1 (OB) Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 45:2 (OB) Gord, gord, o Held, uw zwaard aan uwe zijde
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 19:1 en 4 (OB) Het ruime hemelrond vertelt, met blijden mond
 • Gebed
 • Lezing: 1 Samuël 18:1-5
 • Lied: Op ToonHoogte 202 Liefde was het, onuitputtelijk
 • Lezing: Johannes 15:9-17
 • Lied: Gezang 481:1, 2 en 4 O grote God die liefde zijt
 • Preek over 1 Samuël 18:1
 • Lied: Op ToonHoogte 191 Ik bouw op U
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 470:1, 3 en 4 Wat vlied' of bezwijk'
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 23 augustus 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 105:1 (OB) Looft, looft verheugd den Heer der Heren
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 105:3 (OB) Vraagt naar den HEER' en Zijne sterkte
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 7:1 en 4 Het woord dat u ten leven riep
 • Gebed
 • Lezing: 1 Samuël 17:40-51
 • Lied: Op ToonHoogte 291 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
 • Lezing: 1 Johannes 5:1-5
 • Lied: Gezang 192:1, 2, 5, en 6 O kostbaar kruis, o wonder Gods
 • Preek over 1 Johannes 5:5
 • Lied: Op ToonHoogte 149 Groot is Uw trouw o Heer
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Psalm 146:1 en 3 (OB) Prijst den Heer met blijde galmen
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 16 augustus 2020 - kand. P.D. de Koning


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 84:1 en 5 (OB) Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot
 • Votum en groet
 • Lied: Op ToonHoogte 273 Heer ik kom tot U
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 1:1 en 2 (OB) Welzalig hij, die in der bozen raad
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 15:21-28
 • Lied: Op ToonHoogte 280 Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
 • Preek
 • Lied: Gezang 70:1, 4 en 5 De laatsten worden de eersten
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 95:1 en 3 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 9 augustus 2020 - ds. M. Noorderijk


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Gezang 328:1 Here Jezus, om Uw woord
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 89:1 (OB) 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 25:2 en 6 (OB) HEER, ai, maak mij Uwe wegen
 • Gebed
 • Lezing: 2 Koningen 2:1-18
 • Lied: Psalm 43:4 en 5 (OB) Dan ga ik op tot Gods altaren
 • Preek
 • Lied: Psalm 56:4 (OB) Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard'
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Psalm 68:10 (OB) Geloofd zij God met diepst ontzag
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 2 augustus 2020 - ds. H.F. Klok


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 33:7 en 8 (NB) Heil hem, die hoopt in vrees en beven
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 63:1 (OB) O God, Gij zijt mijn toeverlaat
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Op ToonHoogte 243 Heer, ik kom tot U
 • Gebed
 • Lezing: Psalm 42
 • Lied: Psalm 42:1 en 3 (OB) 't Hijgend hert, der jacht ontkomen
 • Preek over Psalm 42:2-3a; 'Heimwee naar God'
 • Lied: Gezang 250:1, 3, 4 en 5 Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Psalm 43:5 (NB) Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 26 juli 2020 - ds. A.C. Kortleve


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 65:1 en 2 (NB) De stilte zingt U toe, o Here
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 32:4 en 6 (OB) Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in gevaren
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 25:4 (NB) God is goed, Hij is waarachtig
 • Gebed
 • Lezing: Kolossenzen 4:2–6
 • Lied: Psalm 119:53 en 86 (OB) Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet
 • Preek
 • Lied: Op ToonHoogte 286:1, 2, 3 en 6 Neem mijn leven, laat het, Heer
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 360:3 Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 19 juli 2020 - ds. G.W. Piksen (doopdienst)


Liturgie
Klik hier voor de liturgie zoals hij op papier in de kerk wordt verstrekt.

 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 81:1 (OB) Zingt nu blij te moê
 • Votum en groet
 • Lied: Op ToonHoogte 302 De zon komt op, maakt de morgen wakker
 • Lezing doopformulier
 • Lied: Op ToonHoogte 273 Heer ik kom tot U
 • Lezing geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel
 • Gebed
 • Lied: Psalm 105:5 (OB) God zal Zijn waarheid nimmer krenken
 • Bediening van de Heilige Doop
 • Lied: Psalm 134:3 (OB) Dat 's HEEREN zegen op u daal'
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 13:24-35
 • Lied: Gezang 64:1, 4 en 6 Gij hebt met Uw brede gebaren
 • Preek
 • Lied: Op ToonHoogte 189:1, 2 en 4 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 456:1 Zegen ons, Algoede
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 12 juli 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 97:1 (OB) God heerst als Opperheer
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 97:5 (OB) Gans Sion was verheugd
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 48:1 en 10 O onze Vader, trouwe Heer
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 13:1-9 en 18-23
 • Lied: Op ToonHoogte 470 Wil je wel geloven dat het groeien gaat
 • Preek over Mattheüs 13:9
 • Lied: Gezang 313:1, 5 en 7 Zonne der gerechtigheid
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op ToonHoogte 327 Machtig God, sterkte Rots
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 5 juli 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 146:1 (OB) Prijs den HEER' met blijde galmen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 146:6 (OB) 't Is de HEER', Wiens mededogen
 • Lezing Gods gebod
 • Gebed
 • Lezing: Markus 10:46-52
 • Lied: Op ToonHoogte 475 Als je bidt zal Hij je geven
 • Preek over Markus 10:52
 • Lied: Gezang 20:1 en 6 Laat ons nu vrolijk zingen!
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 444:1 en 3 Grote God, wij loven U
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 28 juni 2020 10:00u - ds. G.W. Piksen (viering Heilig Avondmaal)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 51:1 en 6 (OB) Gena, o God, gena, hoor mijn gebed
 • Gebed
 • Lezing: 2 Samuel 12:1-25
 • Preek over 2 Samuel 12:7
 • Lied: Op ToonHoogte 115:1 en 2 Ik wil zingen van mijn Heiland
 • Viering Heilig Avondmaal
 • Gebeden, afgesloten met Onze Vader
 • Lied: Gezang 16:1 en 2 Gij volken looft uw God en Heer
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 21 juni 2020 - ds. D.C. Floor


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 95:1 en 2 (OB) Komt, laat ons samen Isrels HEER
 • Lezing eerste deel avondmaalsformulier
 • Gebed
 • Lezing: 2 Kronieken 20:1-19
 • Lied: Gezang 291:1 en 2 Nooit kan 't geloof te veel verwachten
 • Preek/meditatie over 2 Kronieken 20:12b
 • Lied: Psalm 3:2 (OB) Maar, trouwe God, Gij zijt
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Gezang 444:1 en 3 Grote God, wij loven U
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 14 juni 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 107:1, 4 en 5 (OB) Looft, looft den HEER' gestadig
 • Gebed
 • Lezing: Handelingen 3:1-11
 • Preek/meditatie over Handelingen 3:6
 • Lied: Gezang 90:1, 3 en 11 Is God de Heer maar voor mij
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Op ToonHoogte 354 Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 7 juni 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 67:1, 2 en 3 (OB) D' algoede God zij ons genadig
 • Gebed
 • Lezing: Handelingen 2:37-47
 • Kindermoment
 • Preek/meditatie over Handelingen 2:46-47
 • Lied: Gezang 313:1, 4, 5 en 7 Zonne der gerechtigheid
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Op ToonHoogte 141 Leid mij, Heer, o machtig Heiland
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 31 mei 2020 - ds. G.W. Piksen (Eerste Pinksterdag)


Liturgie
 • Inleidende muziek
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 87:1, 2, 3 en 4 (OB) Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastigheden
 • Gebed
 • Lezing: Handelingen 2:1-21
 • Preek/meditatie over Handelingen 2:21
 • Muzikaal intermezzo
 • Lied: Gezang 242:1, 2 en 3 Komt laat ons deze dag
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Op ToonHoogte 129 U zij de glorie
 • Zegen
 • Uitleidende muziek

Zondag 24 mei 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 63:1 en 2 (OB) O God, Gij zijt mijn toeverlaat
 • Gebed
 • Lezing: Ezechiël 37:1-14
 • Preek/meditatie over Ezechiël 37:3b
 • Lied: Op ToonHoogte 190 Heer U bent mijn leven
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Gezang 434:1, 2 en 5 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Hemelvaartsdag 21 mei 2020 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 47:1 en 3 (OB) Juicht, o volken, juicht
 • Gebed
 • Lezing: Efeze 4:1-10
 • Preek/meditatie over Efeze 4:10
 • Lied: Gezang 234:1 en 2 Al heeft Hij ons verlaten
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Op ToonHoogte 149 Groot is uw trouw, o Heer
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 17 mei 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 72:1, 7 en 11 (OB) Geef, HEER, den Koning Uwe rechten
 • Gebed
 • Lezing: 1 Petrus 3:8-18
 • Preek/meditatie over 1 Petrus 3:15
 • Lied: Gezang 75:10, 11 en 12 U kennen, uit en tot U leven
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Op ToonHoogte 159:1, 2 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 10 mei 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 126:1 en 3 (OB) Wanneer de HEER', uit 's vijands macht
 • Gebed
 • Lezing: Psalm 126
 • Preek/meditatie
 • Lied: Op ToonHoogte 395 Jezus leeft in eeuwigheid
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Gezang 90:1, 3 en 11 Is God de Heer maar voor mij
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 3 mei 2020 - kand. G. Vierwind


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Gezang 375:1 en 5 De trouw en goedheid van de Heer
 • Gebed
 • Lezing: Psalm 103
 • Preek/meditatie over Psalm 103:1
 • Lied: Psalm 103:1 en 9 (NB) Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEEREN
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Gezang 225:1 en 2 Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
 • Zegen
 • Lied: Gezang 411:1 en 6 Wilhelmus van Nassouwe
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 26 april 2020 - ds. M.J. Paul


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 21:4 en 5 (OB) Hij heeft, o God, van u begeerd
 • Gebed
 • Lezing: 2 Korinthe 5:1-17
 • Preek/meditatie over 2 Korinthe 5:14-15
 • Lied: Gezang 218:1, 5, 6, 7 en 8 Ik zeg het allen dat Hij leeft
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Op ToonHoogte 257:1, 3 en 4 Jezus, ga ons voor
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 19 april 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 95:1 en 2 (OB) Komt, laat ons samen Isrels HEER'
 • Gebed
 • Lezing: Johannes 20:19-31
 • Preek/meditatie
 • Lied: Op ToonHoogte 166:1, 2 en 3 Vrede zij u
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Gezang 304:1, 2 en 3 God is getrouw
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 12 april 2020 - ds. G.W. Piksen (Eerste Paasdag)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 100:1 en 4 (OB) Juich aarde, juich alom den HEER'
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 28:1-10
 • Preek/meditatie
 • Lied: Gezang 217:1 en 3 Jezus leeft en ik met Hem!
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Op ToonHoogte 129:1 en 3 U zij de Glorie
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Goede Vrijdag 10 april 2020 19:30u - ds. G.W. Piksen (viering Heilig Avondmaal)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Orgelspel/lied: Psalm 31:1 en 4 (OB) Op U betrouw ik, HEER' der heren
 • Gebed
 • Lezing: Lukas 23:33-47
 • Preek/meditatie
 • Orgelspel/lied: Op ToonHoogte 115:1 en 3 Ik wil zingen van mijn Heiland
 • Viering Heilig Avondmaal
 • Gebeden, afgesloten met Onze Vader
 • Orgelspel/lied: Gezang 182:1 en 6 Jezus, leven van ons leven
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 5 april 2020 - ds. G.W. Piksen (Palmzondag, voorbereiding HA)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Orgelspel: Psalm 118 (OB) Laat ieder 's HEEREN goedheid loven
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 21:1-11
 • Preek/meditatie
 • Orgelspel: Gezang 448 Soms groet een licht van vreugde
 • Voorbereiding Heilig Avondmaal
 • Gebeden, afgesloten met Onze Vader
 • Zegen
 • Afsluitend orgelspel: Op ToonHoogte 389 Wij gaan op weg met brandend hart

Zondag 29 maart 2020 - ds. G.W. Piksen (denk om de zomertijd!)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Orgelspel: Gezang 180 Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 26:36-56
 • Preek/meditatie
 • Orgelspel: Psalm 116 (OB) God heb ik lief, want die getrouwe HEER
 • Gebeden, afgesloten met Onze Vader
 • Zegen
 • Afsluitend orgelspel: Op ToonHoogte 114 Hij kwam bij ons heel gewoon

Vele plekken, maar we zijn één gemeente. Vele situaties, maar we hebben één God. Van harte welkom, en we wensen elkaar goede diensten!