Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier over actuele gebeurtenissen, de achtergrond van onze kerk en haar geschiedenis.

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Inleiding

Bron van levend water

Beleidsplan Hervormde Gemeente Heteren 2017-2020De Betuwe is een gebied dat bepaald wordt door het water. Rivieren vormen al eeuwenlang het landschap en maken het tot een groen en vruchtbaar gebied, waar het goed is om te leven. In de Bijbel is het water een beeld voor de zegen van God. In Psalm 1 vertelt de dichter dat de rechtvaardige vrucht zal dragen omdat hij geplant is aan de waterstromen van God. Psalm 65 voegt daar aan toe dat die waterstromen overvloedig zijn, omdat de rivier van God altijd vol water is. De profeet Jesaja nodigt alle dorstigen uit om van dat water te drinken (Jesaja 55). En Jezus Christus Zelf zegt dat het levende water dat Hij geeft zorgt dat je als gelovige nooit meer dorst zult hebben (Johannes 4). Als Hervormde Gemeente Heteren willen wij dicht bij de Bron van dat levende water blijven. Wij weten dat wij niet zonder de zegen van God in Jezus Christus kunnen. Daarom willen wij ook bij het opstellen van dit beleidsplan te rade gaan bij Zijn Woord, de Bijbel.

Rivieren en waterwegen moeten goed onderhouden worden om een vruchtbare stroom voor het omringende land te blijven. Datzelfde geldt ook voor de stroom van Gods genade richting de gemeente. Om de overvloed van Gods levende water vruchtbaar te maken voor het gemeenteleven moeten wij voortdurend onderhoud plegen zodat, die stroom iedereen kan blijven bereiken. Eens in de vier jaar maken wij de balans op, en bepalen wij waar de komende jaren extra aandacht nodig is. Met dit doel is dit beleidsplan voor de jaren 2017 - 2020 geschreven.

Het volledige beleidsplan kunt u hier downloaden.