Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier over actuele gebeurtenissen, de achtergrond van onze kerk en haar geschiedenis.

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Kerkdiensten

Bij de opsomming van activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden, staat de zondagse eredienst niet zonder reden als eerste vermeld. We beschouwen dit als de belangrijkste, kerkelijke activiteit. Overigens komt de gemeente ook op andere dagen samen in kerkdiensten, te weten op eerste kerstdag, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, oudejaarsavond, nieuwjaarsmorgen, met bid- en dankdag (’s avonds een bidstond).

In de ochtenddienst (10:00u) is er vooral plaats voor brede evangelieprediking voor jong en oud. Het zaad van het verlossende en verzoenende werk van Jezus Christus mag met ruime hand gestrooid worden, zodat mensen voor het eerst of opnieuw horen dat er een God is die ontzettend veel van hen houdt en hen een weg biedt tot vergeving van zonden en eeuwig behoud in het offer van Zijn Zoon.

De avonddienst (18:30u) biedt ruimte voor meer verdieping. Dit kan aan de hand van de Heidelbergse Catechismus, maar de avonddienst schept ook mogelijkheden om bijbelse thema’s integraal en dus evenwichtiger te belichten door er een serie preken aan te wijden. Te denken valt aan onderwerpen als de Tien Geboden, het gebed (van Jezus), portretten van bekende bijbelfiguren en bijbelboeken. Ook passeerden in de recente geschiedenis geregeld sociaal-maatschappelijke thema’s de revue.

Via kerkomroep kunt u de diensten elders meebeleven!