Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier alle mogelijke (algemene) informatie aangaande onze gemeente!

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Online diensten via YouTube

Corona diensten Hervormde Gemeente HeterenSinds 22 maart 2020 stonden de digitale deuren van de kerk op zondagochtend open. Sinds zondag 29 maart 2020 streamden we deze diensten -naast Kerkomroep- ook via YouTube. Dit deden we t/m paasochtend 2022. Dit was de 'startpagina' voor deze ochtend- en evt. bijzondere diensten.

Na Pasen 2022 bent u -naast in de kerk- weer van harte welkom bij de audio-uitzendingen via Kerkomroep! Door de sterk verbeterde 'coronasituatie' zijn de reguliere beelduitzendingen via YouTube komen te vervallen.

Corona QR Collecte Hervormde Gemeente HeterenDe livestreams starten ongeveer 5 minuten voor aanvang van de dienst. De liturgie staat onder elke uitzending (hieronder). Terugkijken kan ook; de uitgezonden ochtenddiensten en bijzondere diensten als op Goede Vrijdag, bid- en dankdag (t/m biddag 2021), komen als beeldopnames hieronder te staan en op het YouTube-kanaal van de gemeente.

In/bij de online diensten houden we één collecte. De opbrengst hiervan is bestemd voor de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters samen. Scan de QR-code of ga naar collecte.hervormdheteren.nl. Rechtstreeks overmaken kan natuurlijk ook. Hartelijk dank voor uw gave!

NB1: m.i.v. zondag 7 november 2021 zijn de Bijbel- en liedteksten uit de uitzendingen verdwenen. We plaatsen nu -als aanvulling op de liturgieën hieronder- een 'digitaal liturgiebord' in beeld. Zo is wat we lezen en zingen u/jou hopelijk altijd duidelijk.

NB2: we blijven tot en met de dienst op paasochtend livestreamen via YouTube. Daarna gaan we ook daarin terug naar de précoronasituatie, dus met alleen uitzendingen via Kerkomroep.

 • Tip 1: zet de uitzending op volledig scherm.
 • Tip 2: soms is het nodig om even te verversen als u/jij op de stream zat te wachten, voor deze uit begon te zenden.
 • Tip 3: abonneer op het YouTube-kanaal van de gemeente! En ja, liken van de uitzendingen mag natuurlijk ook.
 • Tip 4: werkt of lukt het niet om via YouTube mee te kijken/luisteren? Probeer dan mee te luisteren via Kerkomroep.
 • Tip 5: app nodig om QR-codes te scannen (bankierenapps zijn hiervoor niet te gebruiken)? Gebruik voor Android bijvoorbeeld deze graties scanner.
 • Tip 6: livestreams gaan in 720p-resolutie 'de kerkdeur uit', maar soms kiezen afspelers een lagere waarde. Zet de kwaliteit dan handmatig op 720p; op site/computer via rechtsonderin, op telefoon/app via rechtsbovenin.

Eerste Paasdag 17 april 2022 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Op Toonhoogte 360 Samen in de Naam van Jezus
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 66:1 en 3 (OB) Juich, aarde, juich met blijde galmen
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Op Toonhoogte 111:1 en 2 Geprezen zij de Heer, Die eeuwig leeft
 • Kindermoment
 • Lied: Op Toonhoogte 437 Weet je dat de lente komt
 • Gebed
 • Lezing: Lukas 23:56-24:12
 • Lied: Gezang 222 Jezus is ons licht en leven
 • Verkondiging
 • Lied: Gezang 221 Wees gegroet, gij eersteling der dagen
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 129 U zij de glorie, opgestane Heer!
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Goede Vrijdag 15 april 2022 19:30u - ds. G.W. Piksen (viering Heilig Avondmaal)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 42:1 (OB) 't Hijgend hert, der jacht ontkomen
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 42:2 (OB) 'k Heb mijn tranen, onder 't klagen
 • Openingsgebed
 • Lezing: Psalm 22
 • Lied: Gezang 177:1 en 2 Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten
 • Lezing: Markus 15:22-39
 • Lied: Gezang 183:1, 3 en 5 O hoofd vol bloed en wonden
 • Preek over Psalm 22:32
 • Orgelspel en voorbereiding avondmaalsviering
 • Lied: Gezang 358:1 en 2 Genadig Heer, Die al mijn zwakheid weet
 • Viering Heilig Avondmaal
 • Lied: Gezang 358:6 U wil ik danken, grote Levensvorst
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 115:4 Ik wil zingen van mijn Heiland
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 10 april 2022 10:00u - ds. H.F. Klok (Palmzondag, voorbereiding HA)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Gebed des Heeren (gezang 5/E):1, 2 en 10 O allerhoogste Majesteit
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Op ToonHoogte 121 Lam Gods, dat zo onschuldig
 • Lezing eerste gedeelte HA-formulier
 • Lied: Gebed des Heeren (gezang 5/E):6 Vergeef ons onze schulden, Heer'
 • Gebed
 • Lezing: Hebreeën 13:7-14
 • Lied: Gezang 192:1, 2, 5 en 6 O kostbaar kruis, o wonder Gods
 • Verkondiging over Hebreeën 13:10-14
 • Lied: Psalm 119:7 en 12 (NB) Zegen Uw knecht die Gij Uw wil gebiedt
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Psalm 138:4 (OB) Als ik, omringd door tegenspoed
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 3 april 2022 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 119:1 en 2 (OB) Welzalig zijn d' oprechten van gemoed
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 119:3 en 4 (OB) Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Op ToonHoogte 54 Uw Woord is een lamp voor mijn voet
 • Gebed
 • Lezing: Psalm 93
 • Lied: Psalm 93:1 en 4 (OB) De HEER' regeert, de hoogste Majesteit
 • Lezing: Mattheüs 21:12-17
 • Lied: Op ToonHoogte 468 Laat de kind'ren tot Mij komen
 • Verkondiging over Mattheüs 21:16
 • Lied: Gezang 178 Jezus, om Uw lijden groot
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 281 Jezus zal heersen waar de zon
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 27 maart 2022 10:00u - ds. J.B. Kamp


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 122:1 (OB) Ik ben verblijd, wanneer men mij
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 33:7 en 8 (NB) Heil hem, die hoopt in vrees en beven
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 183:4 Houd Gij mij in Uw hoede
 • Gebed
 • Lezing: Exodus 3:13-15
 • Lezing: Johannes 18:1-11
 • Lied: Gezang 180:1 en 7 Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen
 • Verkondiging met thema 'Wie zoeken jullie?', nav Johannes 18:4, 5a en 8
 • Lied: Gezang 181:4 en 6 Hoe vreemd, dat voor de schapen Zijner weide
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Psalm 130:3 en 4 (OB) Ik blijf den HEER' verwachten
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

>> kijk verder in het archief


Vele plekken, maar we zijn één gemeente. Vele situaties, maar we hebben één God.
Van harte welkom, en we wensen elkaar goede diensten!