Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier over actuele gebeurtenissen, de achtergrond van onze kerk en haar geschiedenis.

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Kindernevendienst

In 2009 besloot de kerkenraad om te starten met een kindernevendienst, ter vervanging van de zondagsschool. Een besluit wat niet lichtvaardig genomen werd, te meer ook gezien de lange staat van dienst van de zondagsschool. Na bezinnende gesprekken was de gemeente het echter wel eens dat (door gebrek aan leiding, deelnemer(tje)s en het tijdstip) de klassieke zondagsschool niet langer het beste middel was om de kinderen van de Heere God te leren en hen in het middelpunt te zetten zoals Jezus dat deed. Met de ingang van winterwerkseizoen 2009-2010 startte daarom ook de kindernevendienst.

Met dankbaarheid mogen we stellen dat het een succes is. De kinderen en leiding zijn en blijven enthousiast en het lijkt gezinnen met kinderen soms net over de drempel van de kerk te trekken. De stuurgroep bestaat -naast de predikant- uit enkele gemeenteleden, waaronder de jeugdouderling 12-, en staat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Het stuur- of kernteam heeft een forse groep leiding weten te werven, die de kindernevendiensten per toerbeurt de voorbereiden en leiden. Er zijn twee groepen: één voor de leerlingen in de leeftijd van de klassen 1 t/m 3 van de basisschool, de ander voor de groepen 4 t/m 7. De kinderen verlaten de kerk voor de Bijbellezing en keren terug in de dienst voorafgaand aan het dankgebed. Indien mogelijk besteedt de voorganger hier kort aandacht aan.

Elke eerste zondag van de maand is er geen kindernevendienst. Omdat de kinderen dan de hele dienst in de kerk(zaal) meemaken, hebben we de intentie uitgesproken dat er in deze 'gezinsdienst' extra aandacht voor de kinderen moet zijn. Ook bij bijzondere gebeurtenissen (doop en andere christelijke feesten) is er geen kindernevendienst. Tijdens de avondmaalsdiensten is er wel kindernevendienst, waarbij de kinderen worden uitgenodigd om bij terugkomst uit hun eigen ruimten, plaats te nemen bij de viering als toeschouwer, zodat ze al op jonge leeftijd vertrouwd raken met het Heilig Avondmaal.

Voor de kindernevendienst wordt er gebruik gemaakt van de methode ‘Vertel het maar’, van de gelijknamige stichting uit Amersfoort. Tijdens Advent en de 40-dagentijd wordt er soms een andere invulling aan de kindernevendienst gegeven. Daarnaast wordt er op een van de kerstdagen een kinderkerstfeest georganiseerd.