Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier over actuele gebeurtenissen, de achtergrond van onze kerk en haar geschiedenis.

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Muzikale bemoediging uit Heteren

E-mail Afdrukken

Het is de stille week. En die is in veel opzichten ook echt stil. Morgenvroeg om 11:00u wordt die stilte vanuit de Vloedschuur doorbroken en klinken er prachtige, bemoedigende liederen.

Morgen is het alweer de derde keer dat er muziek gemaakt en uitgezonden wordt. Speciaal om mensen thuis te bemoedigen. Een prachtig initiatief van Margreet en Jaap van der Spek. Morgen blaast ds. Ella Kamper op de dwarsfluit mee. Luister live mee via Kerkomroep!

Het programma van morgen, dinsdag 7 april

Wanneer liederen niet in het Liedboek te vinden zijn, staan de teksten hieronder.

1.    Mede vanwege de paasweek starten we met het Taizé lied ‘Bleibet hier’. De tekst in het Nederlands is: Blijf bij mij en waak hier bij mij, waak en blijf bidden, waak en blijf bidden.

2.    We antwoorden met lied 305 uit het liedboek, de verzen 1, 2 en 3: Alle Eer en alle Glorie

3.    Op weg naar Pasen spelen we lied 575 (1, 5 en 6): Jezus leven van ons leven

4.    Daarna het bekende ‘O hoofd vol bloed en wonden’, Lied 576b, 1, 4 en 7.

5.    Dan valt de nacht. Lied 590, 1, 4, 5 en 7.

6.    We mogen ons aangeraakt voelen met Lied 601, 1 en 2. Licht dat ons aanstoot in de morgen.

7.    Van meerdere kanten hebben we de vraag gekregen om in deze tijd van storm twee liederen te spelen uit Johannes de Heer, het boek dat hoort bij het harmonium van vroeger thuis. Het eerste is ‘Scheepken onder Jezus hoede. Met de kruisvlag hoog in top, neemt als arke der verlossing, allen die in nood zijn op. Al staat de zee ook hol en hoog, en zweept de storm ons voort, Wij hebben Vader’s zoon aan boord. En veilig strand voor oog. We spelen dit lied twee keer.

8.    Daarna het lied, dat gaat over de stormen en de redding: Als ‘g in nood gezeten. Het gaat om bescherming en over de lente die op de winter volgt. Het gaat om behoeden, niet om het gauw even oplossen van het probleem. Het gaat om een andere vorm van vertrouwen.

Als ‘g in nood gezeten, geen uitkomst ziet
wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet
Vrees toch geen nood, ’s Heren trouw is groot
En op ’t nacht’lijk duister, volgt het morgenrood
 Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad
God zal u behoeden, Uw toeverlaat

God blijft voor u zorgen, goed is de Heer
En met elke morgen, keert zijn goedheid weer
schoon in verdriet, nergens uitkomst ziet
groter dan de helper, is de nood toch niet
Wat ons ontviele, redder in nood
Red slechts onze ziele, God goed en groot.


9.    Lied 62b uit het liedboek: Mon âme se repose. Mijn ziel vindt rust en vrede, sluit mooi bij het vorige lied aan.

10.    Zo ook het ‘Bleibe mit deiner Gnade’. Het Taizé lied met de bede om genade, Oh blijf met uw genade bij ons, licht in duisternis.

11.    Lied 146 (eigenlijk psalm 146) is een mooi antwoord. Degene die ons gevraagd heeft om dit lied te spelen, stelde voor om de oude berijming (van 1773) te nemen, want dat lied was tientallen jaren geleden door zijn ouders gekozen als zijn dooplied.

Prijs de Heer met blijde galmen
Gij mijn ziel hebt rijke stof
‘k Zal zolang ik leef mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof.
‘k Zal zolang ik licht geniet
Hem verhogen in mijn lied.

Zalig Hij die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft
hij die door de nood gedreven
zich tot hem om troost begeeft
die zijn hoop in ’t hachlijkst lot
vestigt op de Heer zijn God.

’t Is de Heer wiens mededogen
blinden schenkt het lieflijk licht
wie in ’t stof lag neer gebogen
wordt door Hem weer opgericht.
God die lust in waarheid heeft
mint hem, die rechtvaardig leeft.


12.    Een ander mooi, aangevraagd lied, is ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen, hoeft niet te vrezen’ Lied 91a uit het Liedboek, 1 en 3.

13.    Zo gaan we op reis, langs beelden van hoop.

Refrein:
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen
Ga met ons mee langs de beelden van hoop

2 maal

In het begin klinken woorden van leven
bloemen van hoop bloeien in de woestijn
Want onze Heer heeft het kwade verdreven
Toen hij koos om mens te zijn

Refrein

Licht uit de hemel, een stralende morgen
opent voor mensen een vergezicht
zo kun je gaan in vrede geborgen
dromend een droom van aanstekelijkheid

Refrein

Blijf niet te lang in het land van verloren
denk toch goed na en word wie je bent
want uit Gods liefde wordt ieder geboren
Hij is de vader, een God doe ons kent

Refrein

14.    We besluiten met De Heilige Stad. Na afloop van de kerkdienst op 29 maart hebben we dat ook gespeeld. Een aantal van u heeft gevraagd om dit mooie lied over Jeruzalem, de droom over de stad van de toekomst, een keer te herhalen. Want: Het is donkere nacht en in de droom zie ik een kruis en hoor: Het is volbracht. Ik zie nu weer een beeld van de stad, vol heerlijkheid. Een stad zonder wanklank en met muziek. Jeruzalem. De strijd is voorbij, Hosanna in den hooge, hosanna in eeuwigheid.