Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier over actuele gebeurtenissen, de achtergrond van onze kerk en haar geschiedenis.

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Pinkstercollecte voor kinderen Haïti

E-mail Afdrukken

Pinksterzendingscollecte Hervormde Gemeente HeterenDe pinksterzendingscollecte, waarvoor er altijd een zakje in het kerkblad was bijgevoegd, kan in deze coronatijd niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden. Toch had de zendingscommissie al wel een doel gekozen namelijk: het onderwijsproject op Haïti.

Toen Rob begin dit jaar in Nederland was, hebben we met hem gesproken over wat er nu het meest nodig is. Hij vertelde dat hij veel hulpvragen krijgt van wanhopige mensen, die graag hun kinderen naar school zouden willen sturen, maar daar absoluut de middelen niet voor hebben. Samen met predikanten van omliggende dorpen wordt er een inventarisatie gemaakt van de schrijnendste gevallen. Voor deze kinderen wordt schoolgeld betaald, er wordt gekeken of deze scholen ook in een voedingsprogramma kunnen meedraaien en in het ziekenhuis wordt aan deze, vaak ook zieke en ondervoede, kinderen medische zorg verleend.

In de afgelopen maanden is de situatie eigenlijk alleen maar verergerd; naast de politieke instabiliteit, is het nu ook al lange tijd extreem droog, waarbij de Moustique-rivier nauwelijks water meer heeft. Er is niet genoeg gras voor de dieren, die door uitputting sterven, en de mensen raken ernstig ondervoed. Dat hier nu ook nog corona bijkomt, waardoor de scholen al anderhalve maand gesloten zijn, vergroot de problemen alleen maar meer.

Het is maar een druppel op een gloeiende plaat, maar waar die druppel valt, koelt het af. We doen wat we kunnen.”

– Rob

Wij willen graag wat ‘druppels’ bijdragen met behulp van deze pinkstercollecte en vragen u om uw gift over te maken naar College van Diakenen; NL22 RABO 0315 1068 75 onder vermelding van ‘Pinksterzendingscollecte Haïti’. Misschien kunnen er dan na de zomervakantie toch weer een aanzienlijk aantal kinderen naar school geholpen worden!

Pinksterzendingscollecte Hervormde Gemeente Heteren