Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier over actuele gebeurtenissen, de achtergrond van onze kerk en haar geschiedenis.

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Online diensten via YouTube

Corona diensten Hervormde Gemeente HeterenSinds 22 maart staan de digitale deuren van de kerk op zondagochtend open. Sinds zondag 29 maart streamen we deze diensten -naast Kerkomroep- ook via YouTube. Sinds 5 juli houden we 'hybride-diensten'; u/jij bent welkom in de kerk, maar we blijven de diensten ook via YouTube uitzenden. Sinds 4 oktober houden we weer avonddiensten. Deze pagina heeft echter enkel betrekking op ochtend- en bijzondere diensten.

Corona QR Collecte Hervormde Gemeente HeterenDe ochtenddiensten beginnen gewoon om 10:00u. De livestreams hiervan starten rond 9:55u. De liturgie staat onder elke uitzending (hieronder). Terugkijken kan ook; de uitgezonden ochtenddiensten (en bijzondere diensten als op Goede Vrijdag, bid- en dankdag) komen als beeldopnames hieronder te staan en op het YouTube-kanaal van de gemeente.

In/bij de online diensten wordt één collecte gehouden. De opbrengst hiervan is bestemd voor de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters samen. Scan de QR-code of ga naar collecte.hervormdheteren.nl. Rechtstreeks overmaken kan natuurlijk ook. Hartelijk dank voor uw gave!

 • Tip 1: zet de uitzending op volledig scherm.
 • Tip 2: soms is het nodig om even te verversen als u/jij op de stream zat te wachten, voor deze uit begon te zenden.
 • Tip 3: abonneer op het YouTube-kanaal van de gemeente! En ja, liken van de uitzendingen mag natuurlijk ook.
 • Tip 4: werkt of lukt het niet om via YouTube mee te kijken/luisteren? Probeer dan mee te luisteren via Kerkomroep.
 • Tip 5: app nodig om QR-codes te scannen (bankierenapps zijn hiervoor niet te gebruiken)? Gebruik voor Android bijvoorbeeld deze graties scanner.
 • Tip 6: livestreams gaan in 720p-resolutie 'de kerkdeur uit', maar soms kiezen afspelers een lagere waarde. Zet de kwaliteit dan handmatig op 720p; op site/computer via rechtsonderin, op telefoon/app via rechtsbovenin.

Zondag 24 januari 2021 10:00u - kand. N.C. van der Voet (voorbereiding Heilig Avondmaal)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Gezang 1:1-4 God heeft het eerste woord
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 147:1 (OB) Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 19:3 en 4 (NB) Volmaakt is 's HEREN wet
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 13:44-52
 • Lied: Psalm 119:49 en 53 (NB) Hoe wonderbaar is Uw getuigenis
 • Verkondiging over Mattheüs 13:51-52
 • Lied: Psalm 56:5 (OB) Ik roem in God, ik prijs 't onfeilbaar woord
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 281:1-4 Jezus zal heersen waar de zon
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 17 januari 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 103:1 (OB) Loof, loof den HEER', mijn ziel, met alle krachten
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 103:2 (OB) Loof Hem, Die u al wat gij hebt misdreven
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 19:4 (OB) Des HEEREN wet nochtans
 • Gebed
 • Lezing: Johannes 15:1-9
 • Lied: Op Toonhoogte 190:1 en 4 Heer, U bent mijn leven
 • Lezing: Romeinen 8:26-30
 • Lied: Gezang 443:1, 2 en 3 Liefde Gods die elk beminnen
 • Verkondiging over Johannes 15:9
 • Lied: Gezang 75:10, 11 en 12 U kennen, uit en tot U leven
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 350 Ga nu heen in vrede
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 10 januari 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 43:1 (OB) Geduchte God, hoor mijn gebeden
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 43:5 (OB) Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 86:6 (OB) Leer mij naar Uw wil te hand'len
 • Gebed
 • Lezing: Jesaja 29:17-24
 • Lied: Gezang 115:1, 2 en 4 Die op de troon zat zeide
 • Lezing: Markus 1:21-28
 • Lied: Gezang 431:1 en 7 Lof zij de Heer, ons hoogste goed
 • Verkondiging over Markus 1:27
 • Lied: Op Toonhoogte 273 Heer ik kom tot U
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 327 Machtig God, sterke Rots
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

>> kijk verder in het archief


Vele plekken, maar we zijn één gemeente. Vele situaties, maar we hebben één God.
Van harte welkom, en we wensen elkaar goede diensten!