Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier over actuele gebeurtenissen, de achtergrond van onze kerk en haar geschiedenis.

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Online diensten via YouTube

Corona diensten Hervormde Gemeente HeterenSinds 22 maart staan de digitale deuren van de kerk op zondagochtend open. Sinds zondag 29 maart streamen we deze diensten -naast Kerkomroep- ook via YouTube. Miv 5 juli starten 'hybride-diensten'; u/jij bent weer welkom in de kerk, maar we blijven de diensten ook via YouTube uitzenden!

Corona QR Collecte Hervormde Gemeente HeterenDe diensten beginnen gewoon om 10:00u. De livestreams starten rond 9:55u. De liturgie staat onder elke uitzending (hieronder). Terugkijken kan ook; de uitgezonden diensten komen als beeldopnames hieronder te staan en op het YouTube-kanaal van de gemeente.

In/bij de online diensten wordt één collecte gehouden. De opbrengst hiervan is bestemd voor het College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters samen. Scan de QR-code (of ga naar collecte.hervormdheteren.nl) en volg de instructies op de betaalpagina. Werkt of lukt dit niet? Rechtstreeks overmaken kan natuurlijk ook. Hartelijk dank voor uw gave!

 • Tip 1: zet de uitzending op volledig scherm.
 • Tip 2: op sommige apparaten/browsers/apps is het nodig om even te verversen als u/jij op de stream zat te wachten, voor deze uit begon te zenden.
 • Tip 3: abonneer op het YouTube-kanaal van de gemeente! En ja, liken van de uitzendingen mag natuurlijk ook.
 • Tip 4: werkt of lukt het niet om via YouTube mee te kijken/luisteren? Probeer dan mee te luisteren via Kerkomroep.
 • Tip 5: app nodig om QR-codes te scannen (bankierenapps zijn hiervoor niet te gebruiken)? Gebruik voor Android bijvoorbeeld deze graties scanner.
 • Tip 6: livestreams gaan in 720p-resolutie 'de kerkdeur uit', maar soms kiezen afspelers een lagere waarde. Zet de kwaliteit dan handmatig op 720p; op site/computer via rechtsonderin, op telefoon/app via rechtsbovenin.

Zondag 5 juli 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 146:1 OB Prijs den HEER' met blijde galmen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 146:6 OB 't Is de HEER', Wiens mededogen
 • Lezing Gods gebod
 • Gebed
 • Lezing: Markus 10:46-52
 • Lied: Op ToonHoogte 475 Als je bidt zal Hij je geven
 • Preek over Markus 10:52
 • Lied: Gezang 20:1 en 6 Laat ons nu vrolijk zingen!
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 444:1 en 3 Grote God, wij loven U
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 28 juni 2020 10:00u - ds. G.W. Piksen (viering Heilig Avondmaal)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 51:1 en 6 OB Gena, o God, gena, hoor mijn gebed
 • Gebed
 • Lezing: 2 Samuel 12:1-25
 • Preek over 2 Samuel 12:7
 • Lied: Op ToonHoogte 115:1 en 2 Ik wil zingen van mijn Heiland
 • Viering Heilig Avondmaal
 • Gebeden, afgesloten met Onze Vader
 • Lied: Gezang 16:1 en 2 Gij volken looft uw God en Heer
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 21 juni 2020 - ds. D.C. Floor


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 95:1 en 2 OB Komt, laat ons samen Isrels HEER
 • Lezing eerste deel avondmaalsformulier
 • Gebed
 • Lezing: 2 Kronieken 20:1-19
 • Lied: Gezang 291:1 en 2 Nooit kan 't geloof te veel verwachten
 • Preek/meditatie over 2 Kronieken 20:12b
 • Lied: Psalm 3:2 OB Maar, trouwe God, Gij zijt
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Gezang 444:1 en 3 Grote God, wij loven U
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 14 juni 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 107:1, 4 en 5 OB Looft, looft den HEER' gestadig
 • Gebed
 • Lezing: Handelingen 3:1-11
 • Preek/meditatie over Handelingen 3:6
 • Lied: Gezang 90:1, 3 en 11 Is God de Heer maar voor mij
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Op ToonHoogte 354 Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 7 juni 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 67:1, 2 en 3 OB D' algoede God zij ons genadig
 • Gebed
 • Lezing: Handelingen 2:37-47
 • Kindermoment
 • Preek/meditatie over Handelingen 2:46-47
 • Lied: Gezang 313:1, 4, 5 en 7 Zonne der gerechtigheid
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Op ToonHoogte 141 Leid mij, Heer, o machtig Heiland
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 31 mei 2020 - ds. G.W. Piksen (Eerste Pinksterdag)


Liturgie
 • Inleidende muziek
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 87:1, 2, 3 en 4 OB Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastigheden
 • Gebed
 • Lezing: Handelingen 2:1-21
 • Preek/meditatie over Handelingen 2:21
 • Muzikaal intermezzo
 • Lied: Gezang 242:1, 2 en 3 Komt laat ons deze dag
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Op ToonHoogte 129 U zij de glorie
 • Zegen
 • Uitleidende muziek

Zondag 24 mei 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 63:1 en 2 OB O God, Gij zijt mijn toeverlaat
 • Gebed
 • Lezing: Ezechiël 37:1-14
 • Preek/meditatie over Ezechiël 37:3b
 • Lied: Op ToonHoogte 190 Heer U bent mijn leven
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Gezang 434:1, 2 en 5 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Hemelvaartsdag 21 mei 2020 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 47:1 en 3 OB Juicht, o volken, juicht
 • Gebed
 • Lezing: Efeze 4:1-10
 • Preek/meditatie over Efeze 4:10
 • Lied: Gezang 234:1 en 2 Al heeft Hij ons verlaten
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Op ToonHoogte 149 Groot is uw trouw, o Heer
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 17 mei 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 72:1, 7 en 11 OB Geef, HEER, den Koning Uwe rechten
 • Gebed
 • Lezing: 1 Petrus 3:8-18
 • Preek/meditatie over 1 Petrus 3:15
 • Lied: Gezang 75:10, 11 en 12 U kennen, uit en tot U leven
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Op ToonHoogte 159:1, 2 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 10 mei 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 126:1 en 3 OB Wanneer de HEER', uit 's vijands macht
 • Gebed
 • Lezing: Psalm 126
 • Preek/meditatie
 • Lied: Op ToonHoogte 395 Jezus leeft in eeuwigheid
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Gezang 90:1, 3 en 11 Is God de Heer maar voor mij
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 3 mei 2020 - kand. G. Vierwind


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Gezang 375:1 en 5 De trouw en goedheid van de Heer
 • Gebed
 • Lezing: Psalm 103
 • Preek/meditatie over Psalm 103:1
 • Lied: Psalm 103:1 en 9 NB Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEEREN
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Gezang 225:1 en 2 Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
 • Zegen
 • Lied: Gezang 411:1 en 6 Wilhelmus van Nassouwe
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 26 april 2020 - ds. M.J. Paul


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 21:4 en 5 OB Hij heeft, o God, van u begeerd
 • Gebed
 • Lezing: 2 Korinthe 5:1-17
 • Preek/meditatie over 2 Korinthe 5:14-15
 • Lied: Gezang 218:1, 5, 6, 7 en 8 Ik zeg het allen dat Hij leeft
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Op ToonHoogte 257:1, 3 en 4 Jezus, ga ons voor
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 19 april 2020 - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 95:1 en 2 OB Komt, laat ons samen Isrels HEER'
 • Gebed
 • Lezing: Johannes 20:19-31
 • Preek/meditatie
 • Lied: Op ToonHoogte 166:1, 2 en 3 Vrede zij u
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Gezang 304:1, 2 en 3 God is getrouw
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 12 april 2020 - ds. G.W. Piksen (Eerste Paasdag)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 100:1 en 4 OB Juich aarde, juich alom den HEER'
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 28:1-10
 • Preek/meditatie
 • Lied: Gezang 217:1 en 3 Jezus leeft en ik met Hem!
 • Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Op ToonHoogte 129:1 en 3 U zij de Glorie
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Goede Vrijdag 10 april 2020 19:30u - ds. G.W. Piksen (viering Heilig Avondmaal)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Orgelspel/lied: Psalm 31:1 en 4 OB Op U betrouw ik, HEER' der heren
 • Gebed
 • Lezing: Lukas 23:33-47
 • Preek/meditatie
 • Orgelspel/lied: Op ToonHoogte 115:1 en 3 Ik wil zingen van mijn Heiland
 • Viering Heilig Avondmaal
 • Gebeden, afgesloten met Onze Vader
 • Orgelspel/lied: Gezang 182:1 en 6 Jezus, leven van ons leven
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 5 april 2020 - ds. G.W. Piksen (Palmzondag, voorbereiding HA)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Orgelspel: Psalm 118 OB Laat ieder 's HEEREN goedheid loven
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 21:1-11
 • Preek/meditatie
 • Orgelspel: Gezang 448 Soms groet een licht van vreugde
 • Voorbereiding Heilig Avondmaal
 • Gebeden, afgesloten met Onze Vader
 • Zegen
 • Afsluitend orgelspel: Op ToonHoogte 389 Wij gaan op weg met brandend hart

Zondag 29 maart 2020 - ds. G.W. Piksen (denk om de zomertijd!)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Votum en groet
 • Orgelspel: Gezang 180 Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 26:36-56
 • Preek/meditatie
 • Orgelspel: Psalm 116 OB God heb ik lief, want die getrouwe HEER
 • Gebeden, afgesloten met Onze Vader
 • Zegen
 • Afsluitend orgelspel: Op ToonHoogte 114 Hij kwam bij ons heel gewoon

Vele plekken, maar we zijn één gemeente. Vele situaties, maar we hebben één God. Van harte welkom, en we wensen elkaar goede diensten!