Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier over actuele gebeurtenissen, de achtergrond van onze kerk en haar geschiedenis.

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Online diensten via YouTube

Corona diensten Hervormde Gemeente HeterenSinds 22 maart staan de digitale deuren van de kerk op zondagochtend open. Sinds zondag 29 maart streamen we deze diensten -naast Kerkomroep- ook via YouTube. Sinds 4 oktober houden we weer avonddiensten. Deze pagina heeft echter enkel betrekking op ochtend- en bijzondere diensten.

Corona QR Collecte Hervormde Gemeente HeterenDe ochtenddiensten beginnen gewoon om 10:00u. De livestreams hiervan starten rond 9:55u. De liturgie staat onder elke uitzending (hieronder). Terugkijken kan ook; de uitgezonden ochtenddiensten (en bijzondere diensten als op Goede Vrijdag, bid- en dankdag) komen als beeldopnames hieronder te staan en op het YouTube-kanaal van de gemeente.

In/bij de online diensten wordt één collecte gehouden. De opbrengst hiervan is bestemd voor de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters samen. Scan de QR-code of ga naar collecte.hervormdheteren.nl. Rechtstreeks overmaken kan natuurlijk ook. Hartelijk dank voor uw gave!

 • Tip 1: zet de uitzending op volledig scherm.
 • Tip 2: soms is het nodig om even te verversen als u/jij op de stream zat te wachten, voor deze uit begon te zenden.
 • Tip 3: abonneer op het YouTube-kanaal van de gemeente! En ja, liken van de uitzendingen mag natuurlijk ook.
 • Tip 4: werkt of lukt het niet om via YouTube mee te kijken/luisteren? Probeer dan mee te luisteren via Kerkomroep.
 • Tip 5: app nodig om QR-codes te scannen (bankierenapps zijn hiervoor niet te gebruiken)? Gebruik voor Android bijvoorbeeld deze graties scanner.
 • Tip 6: livestreams gaan in 720p-resolutie 'de kerkdeur uit', maar soms kiezen afspelers een lagere waarde. Zet de kwaliteit dan handmatig op 720p; op site/computer via rechtsonderin, op telefoon/app via rechtsbovenin.

Zondag 18 juli 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 8:1 en 4 (OB) HEER', onze Heer', grootmachtig Opperwezen
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 8:5 en 6 (OB) Gij deedt hem wel een weinig tijds beneden
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 437 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
 • Gebed
 • Lezing: Genesis 2:18-25
 • Lied: Gezang 478:1, 3 en 7 Prijst des Heren machtig woord
 • Verkondiging over Genesis 2:18
 • Lied: Op Toonhoogte 327 Machtig God, sterke Rots
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 159:1, 2 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 11 juli 2021 10:00u - ds. H.F. Klok


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Op Toonhoogte 231:1 en 3 Hier in Uw heiligdom
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 122:1 (NB) Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 26:2 en 3 (OB) Beproef vrij, van omhoog
 • Gebed
 • Lezing: Psalm 84
 • Lied: Psalm 84:1 en 2 (OB) Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot
 • Verkondiging over Psalm 84:2-4; "Wat houd ik van Uw huis"
 • Lied: Psalm 43:4 (NB) Dan ga ik op tot Uw altaren
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 219 Zingt ten hemel toe
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 4 juli 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 116:1 (OB) God heb ik lief, want die getrouwe HEER'
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 116:11 (OB) Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Op Toonhoogte 498 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven
 • Gebed
 • Lezing: Jakobus 1:12-18
 • Lied: Gezang 465:1 en 5 Van U zijn alle dingen
 • Verkondiging over Jakobus 1:12
 • Lied: Op Toonhoogte 149 Groot is Uw trouw, o Heer
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 341:1 en 3 Gij hebt Uw woord gegeven
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 27 juni 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 66:1 (OB) Juich, aarde, juich met blijde galmen
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 66:4 (OB) Looft, looft den HEER' der legerscharen
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 25:6 (OB) Wie heeft lust den HEER' te vrezen
 • Gebed
 • Lezing: Genesis 12:1-4
 • Lied: Gezang 3:1 en 2 Uit Oer is hij getogen
 • Lezing: Lukas 19:1-10
 • Lied: Gezang 170:1, 2 en 6 Meester, men zoekt U wijd en zijd
 • Verkondiging over Lukas 19:9
 • Lied: Op Toonhoogte 202 Liefde was het, onuitputt'lijk
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 265:1 en 2 Abba, Vader, U alleen
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

>> kijk verder in het archief


Vele plekken, maar we zijn één gemeente. Vele situaties, maar we hebben één God.
Van harte welkom, en we wensen elkaar goede diensten!