Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier over actuele gebeurtenissen, de achtergrond van onze kerk en haar geschiedenis.

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Online diensten via YouTube

Corona diensten Hervormde Gemeente HeterenSinds 22 maart staan de digitale deuren van de kerk op zondagochtend open. Sinds zondag 29 maart streamen we deze diensten -naast Kerkomroep- ook via YouTube. Sinds 4 oktober houden we weer avonddiensten. Deze pagina heeft echter enkel betrekking op ochtend- en bijzondere diensten.

Corona QR Collecte Hervormde Gemeente HeterenDe ochtenddiensten beginnen gewoon om 10:00u. De livestreams hiervan starten rond 9:55u. De liturgie staat onder elke uitzending (hieronder). Terugkijken kan ook; de uitgezonden ochtenddiensten (en bijzondere diensten als op Goede Vrijdag, bid- en dankdag) komen als beeldopnames hieronder te staan en op het YouTube-kanaal van de gemeente.

In/bij de online diensten wordt één collecte gehouden. De opbrengst hiervan is bestemd voor de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters samen. Scan de QR-code of ga naar collecte.hervormdheteren.nl. Rechtstreeks overmaken kan natuurlijk ook. Hartelijk dank voor uw gave!

 • Tip 1: zet de uitzending op volledig scherm.
 • Tip 2: soms is het nodig om even te verversen als u/jij op de stream zat te wachten, voor deze uit begon te zenden.
 • Tip 3: abonneer op het YouTube-kanaal van de gemeente! En ja, liken van de uitzendingen mag natuurlijk ook.
 • Tip 4: werkt of lukt het niet om via YouTube mee te kijken/luisteren? Probeer dan mee te luisteren via Kerkomroep.
 • Tip 5: app nodig om QR-codes te scannen (bankierenapps zijn hiervoor niet te gebruiken)? Gebruik voor Android bijvoorbeeld deze graties scanner.
 • Tip 6: livestreams gaan in 720p-resolutie 'de kerkdeur uit', maar soms kiezen afspelers een lagere waarde. Zet de kwaliteit dan handmatig op 720p; op site/computer via rechtsonderin, op telefoon/app via rechtsbovenin.

Zondag 19 september 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 19:1 (OB) Het ruime hemelrond
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 19:3 (OB) God heeft voor 't grote licht
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 19:4 (OB) Des HEEREN wet nochtans
 • Gebed
 • Lezing: Handelingen 20:1-12
 • Lied: Gezang 460:1, 3 en 4 Loof de Koning, heel mijn wezen
 • Verkondiging over Handelingen 20:12
 • Lied: Op Toonhoogte 190:1, 2 en 3 Heer, U bent mijn leven
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 327 Machtig God, sterke Rots
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Startzondag 12 september 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen - 'Thuis bij God'


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 118:1 (OB) Laat ieder 's HEEREN goedheid loven
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 118:3 (OB) Ik werd benauwd van alle zijden
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 118:11 (OB) De steen, dien door de tempelbouwers
 • Gebed
 • Lezing: 1 Petrus 2:1-10
 • Lied: Gezang 295:1 en 3 Aan de deur van 's harten woning
 • Verkondiging over 1 Petrus 2:4-5
 • Lied: Gezang 303:1, 4 en 5 De ware kerk des Heren
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 159 Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 5 september 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 42:1 (OB) 't Hijgend hert, der jacht ontkomen
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 42:7 (OB) O mijn ziel, wat buigt g' u neder
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 25:2 (OB) HEER', ai, maak mij Uwe wegen
 • Gebed
 • Lezing: Leviticus 1:1-9 en Romeinen 12:1-2
 • Lied: Gezang 377:3 en 5 Laat ons de Here / danken en eren
 • Verkondiging over Romeinen 12:1-2
 • Lied: Gezang 437 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 111 Geprezen zij de Heer, Die eeuwig leeft
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 29 augustus 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 27:5 (OB) Mijn hart zegt mij, o HEER', van Uwentwegen
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 27:7 (OB) Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 7:1 en 4 Het Woord dat u ten leven riep
 • Gebed
 • Lezing: Efeze 5:1-14
 • Lied: Gezang 295:1 en 3 Aan de deur van 's harten woning
 • Verkondiging over Efeze 5:8
 • Lied: Op Toonhoogte 379:1 en 3 Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Gezang 462:1 en 4 Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

>> kijk verder in het archief


Vele plekken, maar we zijn één gemeente. Vele situaties, maar we hebben één God.
Van harte welkom, en we wensen elkaar goede diensten!