Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier over actuele gebeurtenissen, de achtergrond van onze kerk en haar geschiedenis.

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Online diensten via YouTube

Corona diensten Hervormde Gemeente HeterenSinds 22 maart 2020 staan de digitale deuren van de kerk op zondagochtend open. Sinds zondag 29 maart 2020 streamen we deze diensten -naast Kerkomroep- ook via YouTube. Dit is de 'startpagina' voor deze ochtend- en evt. bijzondere diensten.

Corona QR Collecte Hervormde Gemeente HeterenDe livestreams starten ongeveer 5 minuten voor aanvang van de dienst. De liturgie staat onder elke uitzending (hieronder). Terugkijken kan ook; de uitgezonden ochtenddiensten en bijzondere diensten als op Goede Vrijdag, bid- en dankdag (t/m biddag 2021), komen als beeldopnames hieronder te staan en op het YouTube-kanaal van de gemeente.

In/bij de online diensten houden we één collecte. De opbrengst hiervan is bestemd voor de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters samen. Scan de QR-code of ga naar collecte.hervormdheteren.nl. Rechtstreeks overmaken kan natuurlijk ook. Hartelijk dank voor uw gave!

NB: m.i.v. zondag 7 november 2021 zijn de Bijbel- en liedteksten uit de uitzendingen verdwenen. We plaatsen nu -als aanvulling op de liturgieën hieronder- een 'digitaal liturgiebord' in beeld. Zo is wat we lezen en zingen u/jou hopelijk altijd duidelijk.

 • Tip 1: zet de uitzending op volledig scherm.
 • Tip 2: soms is het nodig om even te verversen als u/jij op de stream zat te wachten, voor deze uit begon te zenden.
 • Tip 3: abonneer op het YouTube-kanaal van de gemeente! En ja, liken van de uitzendingen mag natuurlijk ook.
 • Tip 4: werkt of lukt het niet om via YouTube mee te kijken/luisteren? Probeer dan mee te luisteren via Kerkomroep.
 • Tip 5: app nodig om QR-codes te scannen (bankierenapps zijn hiervoor niet te gebruiken)? Gebruik voor Android bijvoorbeeld deze graties scanner.
 • Tip 6: livestreams gaan in 720p-resolutie 'de kerkdeur uit', maar soms kiezen afspelers een lagere waarde. Zet de kwaliteit dan handmatig op 720p; op site/computer via rechtsonderin, op telefoon/app via rechtsbovenin.

Zondag 28 november 2021 10:00u - ds. M. van Campen (1e adventszondag)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Gezang 476:1 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 147:1 (NB) Lof zij den HEER, goed is het leven
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 147:7 (NB) De HEER heeft Jakob uitverkoren
 • Gebed
 • Lezing: Jesaja 11:1-10
 • Lezing: Openbaring 21:1-10
 • Lied: Gezang 125:1 en 5 O kom, o kom, Immanuël
 • Preek
 • Lied: Gezang 67:1 God zij geloofd uit alle macht
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Psalm 72:2 (NB) Zolang de zon des daags zal rijzen
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 21 november 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen ds. G. Bikker (eeuwigheidszondag)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 90:8 en 9 (OB) Uw gunst sterkt meer dan d' uitgezochtste spijzen
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Gezang 328:1 en 3 Here Jezus, om Uw woord
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 25:6 (NB) Wie heeft lust de HEER te vrezen
 • Gebed
 • Lezing: Mattheüs 25:1-13
 • Lied: Gezang 63 De Heer verschijnt te middernacht
 • Preek
 • Lied: Gezang 75:1, 8 en 15 U kennen, uit en tot U leven
 • Gedenken overledenen
 • Lied: Gezang 109:1, 4 en 5 Hoor een heilig koor van stemmen
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Psalm 68:7 (NB) God zij geprezen met ontzag
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Zondag 14 november 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 43:1 en 2 (OB) Geduchte God, hoor mijn gebeden
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 43:3 en 4 (OB) Zend, HEER', Uw licht en waarheid neder
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 89:1 (OB) 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên
 • Gebed
 • Lezing: Lukas 3:1-10
 • Lied: Gezang 280:1 en 3 Rechter in het licht verheven
 • Lezing: 1 Johannes 2:18-29
 • Lied: Gezang 298 Wij staan ten laatsten kamp gereed
 • Verkondiging over 1 Johannes 2:28
 • Lied: Op Toonhoogte 191:1 en 3 Ik bouw op U
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 159:1 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

>> kijk verder in het archief


Vele plekken, maar we zijn één gemeente. Vele situaties, maar we hebben één God.
Van harte welkom, en we wensen elkaar goede diensten!