Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier over actuele gebeurtenissen, de achtergrond van onze kerk en haar geschiedenis.

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Online diensten via YouTube

Corona diensten Hervormde Gemeente HeterenSinds 22 maart staan de digitale deuren van de kerk op zondagochtend open. Sinds zondag 29 maart streamen we deze diensten -naast Kerkomroep- ook via YouTube. Sinds 4 oktober houden we weer avonddiensten. Deze pagina heeft echter enkel betrekking op ochtend- en bijzondere diensten.

Corona QR Collecte Hervormde Gemeente HeterenDe ochtenddiensten beginnen gewoon om 10:00u. De livestreams hiervan starten rond 9:55u. De liturgie staat onder elke uitzending (hieronder). Terugkijken kan ook; de uitgezonden ochtenddiensten (en bijzondere diensten als op Goede Vrijdag, bid- en dankdag) komen als beeldopnames hieronder te staan en op het YouTube-kanaal van de gemeente.

In/bij de online diensten wordt één collecte gehouden. De opbrengst hiervan is bestemd voor de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters samen. Scan de QR-code of ga naar collecte.hervormdheteren.nl. Rechtstreeks overmaken kan natuurlijk ook. Hartelijk dank voor uw gave!

 • Tip 1: zet de uitzending op volledig scherm.
 • Tip 2: soms is het nodig om even te verversen als u/jij op de stream zat te wachten, voor deze uit begon te zenden.
 • Tip 3: abonneer op het YouTube-kanaal van de gemeente! En ja, liken van de uitzendingen mag natuurlijk ook.
 • Tip 4: werkt of lukt het niet om via YouTube mee te kijken/luisteren? Probeer dan mee te luisteren via Kerkomroep.
 • Tip 5: app nodig om QR-codes te scannen (bankierenapps zijn hiervoor niet te gebruiken)? Gebruik voor Android bijvoorbeeld deze graties scanner.
 • Tip 6: livestreams gaan in 720p-resolutie 'de kerkdeur uit', maar soms kiezen afspelers een lagere waarde. Zet de kwaliteit dan handmatig op 720p; op site/computer via rechtsonderin, op telefoon/app via rechtsbovenin.

Zondag 11 april 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 81:1 en 2 (OB) Zingt nu blij te moê
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 81:11 en 12 (OB) Ik, Ik ben de HEER'
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Gezang 344:1 en 2 Het heil des hemels werd ons deel
 • Gebed
 • Lezing: Johannes 20:19-29
 • Lied: Gezang 100:1, 4, 14 en 16 Er heeft een stem gesproken
 • Verkondiging over Johannes 20:21
 • Lied: Op Toonhoogte 166 Vrede zij u, vrede zij u
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Psalm 150:1 en 3 (OB) Looft God, looft Zijn Naam alom
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Eerste Paasdag 4 april 2021 10:00u - ds. G.W. Piksen


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Gezang 215:1 Christus, onze Heer, verrees
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Gezang 215:2 Prijst nu Christus in ons lied
 • Lezing Gods gebod
 • Lied: Psalm 66:1 en 3 (OB) Juich, aarde, juich met blijde galmen
 • Gebed
 • Lezing: Johannes 20:1-18
 • Lied: Op Toonhoogte 108:1 en 3 Daar juicht en toon, daar klinkt een stem
 • Verkondiging over Johannes 20:8
 • Lied: Gezang 217:1 en 3 Jezus leeft en ik met Hem!
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 129:1 en 3 U zij de glorie, opgestane Heer!
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Goede Vrijdag 2 april 2021 19:30u - ds. G.W. Piksen (viering Heilig Avondmaal)


Liturgie
 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen
 • Lied: Psalm 65:1 (OB) De lofzang klimt uit Sions zalen
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Psalm 65:2 (OB) Een stroom van ongerechtigheden
 • Openingsgebed
 • Lezing: Markus 15:22-39
 • Lied: Gezang 177:1, 6 en 7 Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten
 • Lezing: Hebreeën 10:19-23
 • Lied: Gezang 182:6 Dank zij U, o Heer des levens
 • Preek over Markus 15:39b
 • Orgelspel en voorbereiding avondmaalsviering
 • Lied: Gezang 358:1 en 2 Genadig Heer, Die al mijn zwakheid weet
 • Viering Heilig Avondmaal
 • Lied: Gezang 358:6 U wil ik danken, grote Levensvorst
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: Op Toonhoogte 115:4 Ik wil zingen van mijn Heiland
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

>> kijk verder in het archief


Vele plekken, maar we zijn één gemeente. Vele situaties, maar we hebben één God.
Van harte welkom, en we wensen elkaar goede diensten!