Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier alle mogelijke (algemene) informatie aangaande onze gemeente!

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Overige beleidsstukken

Als Hervormde Gemeente Heteren baseren we ons op de Bijbel, het Woord van God. Zo'n uitgangspunt heeft praktische consequenties, wanneer we ons (gemeente)leven daadwerkelijk willen laten leiden door de Bijbelse boodschap. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar die Bijbelse lijn en de vertaling daarvan naar de tijd waarin we leven. Daarbij erkennen we dat we dat niet kunnen zonder leiding door de Heilige Geest.

Soms dringt een bepaald verschijnsel of onderwerp zich op, dat in het bijzonder om een heldere visie of om een duidelijk standpunt vraagt. In zo'n geval stelt de kerkenraad een beleidsstuk op, waarin zij haar Bijbelse visie en handelswijze beschrijft. Hieronder treft u een overzicht van deze documenten. Elk van de stukken is op een gemeenteavond besproken (m.u.v. de addenda) en door de gemeente goedgekeurd.

>> beleidsstuk "trouwen en samenwonen"
>> beleidsstuk "begraven en cremeren"

>> beleidsstuk "ziekenzalving"

>> beleidsstuk "vrouw en ambt"
>> addendum beleidsstuk "vrouw en ambt"

>> beleidsstuk "eredienst en liturgie"
>> addendum "implementatie december 2018"
>> addendum "getuigenissen in de eredienst"

>> beleidsplan "Veilig Jeugdwerk"

>> beleidsstuk "bezoekwerk 2.0"