Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier over actuele gebeurtenissen, de achtergrond van onze kerk en haar geschiedenis.

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Profiel

Heteren is een dorp aan de rivier de Nederrijn en maakt deel uit van de gemeente Overbetuwe. De gemeente Overbetuwe ligt tussen Arnhem en Nijmegen en is ontstaan door de samenvoeging van de gemeenten Elst, Valburg en Heteren. Heteren heeft iets meer dan 5.000 inwoners en telt zo’n 1.900 woningen. Historisch gezien is Heteren een agrarische gemeenschap. Door de komst van de snelweg A50, de aanleg van een groot bedrijventerrein en de realisatie van een nieuwbouwwijk aan het begin van deze eeuw heeft het dorp meer een forensenkarakter gekregen. Hierdoor heeft Heteren een redelijk open karakter.

In Heteren zijn drie kerkelijke gemeenschappen: De Rooms-Katholieke Parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, die deel uitmaakt van de regio-parochie Sint Benedictus. De Protestantse Vloedschuurgemeente (PKN) en de Hervormde Gemeente Heteren (PKN). Er is op een beperkt aantal punten samenwerking met de twee andere kerkelijke gemeenschappen. In het seniorenpastoraat, (missionair) jongerenwerk en op diaconaal gebied trekken de drie kerkelijke gemeenschappen samen met elkaar op. In het seniorenpastoraat komt de samenwerking tot uitdrukking in het gezamenlijk organiseren van vieringen rond de christelijke feestdagen in Zorgcentrum Liefkenshoek. Sinds een aantal jaar wordt er ook een gedachtenisviering georganiseerd voor de nabestaanden van de bewoners van Liefkenshoek. Drie maal per jaar wordt er voor de kinderen in het dorp door de kerken Storykeepers in de sporthal georganiseerd om hen in contact te brengen met het evangelie. Samen met de Vloedschuurgemeente wordt er eenmaal in het jaar een kerk-en-school-dienst gehouden voor de leerlingen van de protestants-christelijke Koningin Julianaschool. Samen met de Vloedschuurgemeente wordt ook circa tweemaal per jaar meegedaan met Sirkelslag, een landelijk jongerenproject van JOP, de jeugdorganisatie van de PKN. Het College van Diakenen heeft een aantal keer per jaar een PIDO-overleg om als kerken in Heteren gezamenlijk in de nood van de naaste te kunnen voorzien, o.a. door het verstrekken van kerstpakketten.

De Hervormde Gemeente Heteren bestaat uit een positief betrokken kern van jongeren en ouderen. Zij bezoeken regelmatig de kerkdiensten, kringen en gemeenteactiviteiten. Ruim de helft van de gemeenteleden heeft belijdenis gedaan. De andere gemeenteleden zijn voor het grootste gedeelte gedoopt. Tijdens de kerkdienst valt op dat alle leeftijdsgroepen in de gemeente vertegenwoordigd zijn. Er zijn relatief veel kinderen en jongeren, maar weinig jongvolwassenen in de gemeente.

De Hervormde Gemeente Heteren is niet meer de traditionele dorpsgemeente van vroeger. Het aandeel gemeenteleden van buiten het dorp groeit. Ook zijn veel van de actief betrokken gemeenteleden van oorsprong niet in Heteren geboren. Zulke ontwikkelingen passen bij de landelijke trend, waarbij mensen bewuster een keuze maken voor de gemeente waartoe zij willen behoren. De volkskerk wordt een keuzekerk. Toch zijn er een aantal positieve kenmerken van de oude volkskerk binnen onze gemeente bewaard gebleven. Binnen onze gemeente is er de ruimte voor een verscheidenheid aan geloofsbelevingen en horen wij regelmatig van gasten dat zij zich zeer welkom voelen in de gemeente. In onze gemeente is het mogelijk om als nieuwe lidmaat een volwaardige plaats te verwerven in de kerkelijke gemeenschap en daar aan bij te dragen. Wij willen als kerkelijke gemeente nauw verbonden zijn met de gemeenschap van Heteren. Heteren is de plaats waar God ons als gemeente gesteld heeft om te getuigen van het evangelie van Jezus Christus.